Instruirea spirituală

Instruirea spirituală

Primul pas pe care este bine să-l faci spre cunoaștere, în general, și spre cunoașterea de tip spiritual, în special, îl constituie o informare corectă. Urmează apoi integrarea acelor informații în ființa ta. După acest moment vei putea spune, cu siguranță, „știu”.

Însă, până la cunoaștere, până la momentul în care vei putea rosti „cunosc”, ai de parcurs o cale lungă și, nu de puține ori, dificilă. Este drumul de la „urechi” la „inimă”.

Informații corecte vei putea obține întotdeauna din Învățătura Iubirii, oglindită în mod esențial în cele patru Evanghelii ale Noului Testament, precum și din toate celelalte învățături care au corespondență în ea.

Învățătura Iubirii, este esența cunoașterii de tip spiritual, este cea care a stat și stă la baza tuturor Școlilor de spirituale planetară benefice, constructive. Ei trebuie să-i dai prioritate în dezvoltarea ta ca om spiritual, ca Inițiat, iar toate celelalte informații să le asimilezi, să le folosești, doar dacă vei constanta o compatibilitate a lor cu ea.

Prin urmare, însușirea informațiilor din Evanghelia după Matei, din Evanghelia după Marcu și din Evanghelia după Luca, este una absolut necesară. Informațiile din Evanghelia după Ioan este bine să le abordezi  mult mai târziu, ele fiind pigmentate, în unele situații, cu mesaje inițiatice care depășesc capacitatea de asimilare și înțelegere a unui om aflat la început de drum spiritual.

În orice caz, prima dată, este bune să-ți însușești rațional informațiile din primele trei Evanghelii. Apoi, după ce le-ai însușit rațional, în mod temeinic, va trebui să începi, treptat, deslușirea tainelor, înțelesurilor, inițiatice ale acestora, prin cugetare adâncă.

De ce este bine să studiezi, mai înainte de toate, cele trei Evanghelii?

Pentru că ele (împreuna cu Evanghelia după Ioan) reprezintă mult mai mult decât un învățământ religios. Ele sunt, în realitate, parte intrinsecă a Inițierii hristice, cea pe care Fiul Omului a folosit-o pentru a-i ajuta pe ucenicii Săi să cunoască iluminarea. Prin urmare, Iisus, Fiul Omului, nu a făcut ore de religie cu cei care aveau să devină Apostolii Învățăturii Sale. El i-a ajutat să pătrundă tainele Învățăturii Iubirii, tainele Inițierii  hristice.

Învățătura Iubirii este fundamentul tuturor inițierilor spirituale benefice de pe acest Pământ și nu numai.

Într-o fază mai avansată a dezvoltării tale spirituale vei conștientiza acest aspect, plenar. Momentan, contabilizează-l doar ca pe o informație la care te invit să reflectezi cât mai des posibil.

Ea, Învățătura Iubirii, Îl are drept Mare Învățător, în Cer, pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, iar aici pe această planetă, aflată în faza de evoluție solară, numită Terra, pe Iisus, Fiul Omului.

A venit așadar vremea să decizi care îți este Reperul spiritual în această lume.

În vremurile pe care le trăim, Iisus, Fiul Omului, este singurul Reper spiritual terestru binecuvântat de Unicul Creator, de Tatăl Ceresc și de Mama Cerească. .

Dacă dorești să urmezi Calea Iubirii, atunci este vremea să afli că un alt Reper, în afară de El, nu există aici pe acest Pământ, în această fază de evoluție solară. Pe toți maeștrii spirituali, sfinții cunoscuți și necunoscuți, preoții cu har, instructorii spirituali etc., dacă îți dorești să evoluezi din perspectiva spirituală, îi poți considera pilde de urmat, dar în niciun caz repere.

Așadar, a venit  timpul să decizi dacă vrei, sau nu, să traversezi „marea” vieții tale în „barca” Sa. Adică, este vremea să decizi dacă vei pune la baza strădaniilor tale inițiatice, evolutive, credința în El și în Învățătura Sa.

Dacă răspunsul tău este afirmativ, atunci va trebui să procedezi în consecință. Este vremea să afli un adevăr incontestabil: credința afirmată și nemanifestată tot „moarte este”, adică tot necredință.

Iar ea, necredința, te va duce cu certitudine spre involuție și, în niciun caz, spre evoluție.