Dualitatea „bine”-„rău” există !

Dualitatea „bine”-„rău” există !

Omul (și nu doar el), pe parcursul vieții, este mereu în două ipostaze: manifestă Iubirea și tot ceea ce aparține de ea, sau manifestă ura, cu toate cele care o exprimă. O a treia ipostază nu există, chiar dacă mulți o clamează deseori, în mod naiv. Și asta pentru că în lumea spirituală, cea care stă la baza a tot și a toate, nu există neutralitate. Există doar acțiune prin gând, vorbă și faptă, într-o direcție sau alta. Una dintre ele, manifestarea Iubirii, „ridică” o ființă, o ajută să evolueze, iar cealaltă, manifestarea urii, o „coboară”, o poartă spre o involuție sigură.

Read More
Ce este un maestru spiritual?

Ce este un maestru spiritual?

Am decis să scriu acest articol, chiar dacă, foarte probabil, voi deranja foarte multă lume din zona spirituală. Însă, grija mea nu este  să nu-i supăr pe acești oameni, ci să apăr, cum pot și cât pot, această zonă minunată a spiritualității. Să apăr în special acea spiritualitate care își are rădăcinile pe acest Pământ greu încercat al României. Socotesc că se cuvine să o apăr, așadar, de tot felul de atacuri, de tot felul de falși maeștri spirituali.

Read More
Capul plecat, sabia nu-l taie

Capul plecat, sabia nu-l taie

În acest scurt articol, mi-am propus să  demontez una dintre cele mai grosolane manipulări  prin care slujitori răului, au căutat cu o perseverență diabolică să distrugă încet şi sigur adevăratele valori umane. Este vorba despre vestitul proverb românesc care spune: „Capul plecat sabia nu-l taie” .

Un proverb inspirat de o strofă a  legendei istorice „Daniel Sihastru” creație literară de excepție a lui Dimitrie Bolintineanu. În această strofă, autorul ei spune:  

Read More
Educația spirituală a părinților

Educația spirituală a părinților

Se spune că atunci când un duh se hotărăște să vină la trup își alege cu multă atenție viitorii părinți pe care îi studiază vreme îndelungată şi în funcție de caracteristicile acestora, de legăturile care au existat între el şi duhurile lor în alte vieți terestre, își programează una sau mai multe dintre componentele misiunii sale viitoare.

Iată așadar, ce face duhul, printre multe alte pregătiri, înainte de întrupare.

Să vedem însă ce fac viitorii părinți.

Read More
Rugăciunea inițiatică

Rugăciunea inițiatică

Este o necesitate spirituală fundamentală, în procesul de Inițiere „Focul Sacru”, care alături de practicarea instruirii spirituale, a postului, a cugetării, a propovăduirii Iubirii (Iertării) și a vindecării divine, asigură o evoluție spirituală sigură, chiar dacă este, de multe ori, destul de anevoioasă. Toate aceste necesități spirituale au fost practicate de Iisus, Fiul Omului, la cel mai înalt nivel și El, ne-a arătat cât se poate de clar Calea zicând: 

„Adevărat, adevărat zic vouă: cel ce crede în Mine va face și el lucrările pe care le fac Eu și mai mari decât acestea va face, pentru că Eu Mă duc la Tatăl”.

Read More

Postul inițiatic

Imediat după botez, Iisus a intrat într-un lung post susținut de o intensă rugăciune. Postul și rugăciunea de 40 de zile au constituit o altă etapă a pregătirii Lui, una care a avut drept scop ducerea la bun sfârșit a celei mai grele misiuni avute vreodată de un Duh pe această planetă.

Vă întrebați probabil de ce a avut nevoie Iisus Hristos de acest post și de această lungă rugăciune?

Sunt două aspecte pe care vreau să le scot în evidență în legătură cu acest subiect. În primul rând, nu este bine să uitați că El a fost Om și Dumnezeu și, prin urmare avea aceeași constituție anatomică, ca noi toți, aceleași nevoi. Dacă Hristos – Dumnezeu nu avea nevoie de post, Iisus – Omul, da.

Read More
Vindecarea divină

Vindecarea divină

Pentru ca trupul și sufletul tău să fie curate, sănătoase și astfel „burdufurile” să-ți fie „înnoite”, este bine să practici (în afara instruirii, postului, rugăciunii, cugetării profunde, propovăduirii Iubirii)și vindecarea divină.

Iisus, Fiul Omului, a practicat la cel mai înalt nivel aceste necesități spirituale.

Omule, este bine să practici vindecarea divină, este bine, în general, să faci și tu, la nivelul tău, toate cele pe care le-a făcut El. 

Propovăduirea Învățăturii Iubirii

Propovăduirea Învățăturii Iubirii

Lumina cunoașterii nu trebuie ținută sub „obroc”, ea trebuie înfățișată înaintea oamenilor, dar într-o formă accesibilă fiecăruia.

Străduiește-te să le vorbești semenilor tăi despre bunătate, blândețe, toleranță, despre pace, despre necesitatea manifestării Iubirii de sine, condiție esențială pentru a putea manifesta apoi, în mod real, Iubirea aproapelui.

Cugetarea adâncă

Cugetarea adâncă

Cugetarea adâncă este o „unealtă” indispensabilă asimilării și înțelegerii informațiilor acumulate în mod rațional.

În timpul cugetării asupra unei anumite informații, vei avea posibilitatea să regăsești în tine adevărul din ea. Adevărul este ascuns, în mod tainic, în sufletul și duhul tău. Descoperirea lui îți va da posibilitatea să rostești, la un moment dat, plin de bucurie: cunosc.

Rugăciunea

Rugăciunea

Rugăciunea este suportul energetic și informațional divin fundamental care te va ajuta, într-o primă fază, să refaci legătura cu duhul tău și apoi, prin el, cu toate entitățile spirituale existente până la nivelul cerului de care aparține această esență a ta. Pe acest suport al conectării tale la divinitate poți așeza apoi strădanii proprii de elevare spirituală, de îndumnezeire, strădanii materializate prin practicarea constantă a necesităților spirituale (instruirea, postul, rugăciunea, cugetarea, propovăduirea Iubirii, vindecarea divină), a gândului bun, a vorbei bune și a faptei bune.