„Cunoaște-te pe tine însuți și-L vei cunoaște pe Dumnezeu.

 

CUVÂNT ÎNAINTE

 

În momentul în care am hotărât să scriu această carte, am făcut-o după îndelungi cugetări asupra necesității apariției, dar și a utilității ei. O carte pe care o dedic, în principal, vouă, celor care ați înțeles că mai există o lume, în afara celei care se vede, și doriți să o cunoașteți.

Cunoașterea ei începe cu introspecția necesară cunoașterii de sine. Prin urmare, vă invit să lecturați în liniște, cu multă răbdare și meticulozitate, filă cu filă, această carte care vă va ajuta, după ce veți ajunge la o înțelegere satisfăcătoare a ei, să porniți pe drumul greu, dar frumos, fabulos aș spune, al cunoașterii de sine (cititul ei „pe diagonală” este total neindicat; asta, evident, dacă vreți să înțelegeți mesajul inițiatic al acestei lucrări).

Veți reuși astfel să-L cunoașteți pe Cel care, deși este omniprezent, omniscient, omnipotent, este infinit în toate și în tot, a rămas o uriașă taină planetară pentru marea majoritate a oamenilor (și va mai rămâne așa,  multă vreme, de acum înainte, pentru toți cei, toate cele, care cred că există doar ceea ce pot pipăi, mirosi, gusta, auzi sau vedea). Numele Său este DUMNEZEU.

Ce este Dumnezeu? Care sunt Legile Lui? Ce este Creația Sa? Din ce se compune, în mod fundamental, și cum funcționează ea  Există sau nu o lume nevăzută a entităților spirituale? Cine suntem? Care este scopul existenței noastre pe această planetă? Ce este evoluția spirituală și care este rostul ei? Ce este omul energetic? Dincolo de aspectele biologice, anatomice, din ce este compusă o ființă umană și cum funcționează ea în esență? Ce înseamnă îndumnezeirea sau iluminarea? Cum se poate ea dobândi? Ce este moartea, în realitatea divină? Există reîntrupare? Trăim o singură viață pe Pământ sau mai multe? Ce se întâmplă cu noi după ce părăsim această lume?  Ce a vrut să spună Dumnezeu în cea de a șasea zi a Facerii prin cunoscuta expunere divină: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră” (Facerea 1:26)?

Iată doar câteva dintre întrebările, de esență, pe care toți „cercetătorii” din acest domeniu atât de controversat și le-au pus de-a lungul timpului. La aceste întrebări, și nu numai, mi-am propus să răspund în această carte, prin scoaterea la suprafață (atât cât pot și cât este necesar, respectând anumite reguli inițiatice), a unor adevăruri mult disputate astăzi, dar care cu certitudine, în viitor, vor deveni aspecte absolut normale ale vieții.

În această lucrare spirituală, sunt multe informații care vă vor șoca, într-o primă fază. Nu le respingeți din start. Cugetați mai întâi la ele și, cu siguranță, la un moment dat, veți găsi adevărul lor în voi. Vor urma, apoi, multe revelații care vă vor aduce un plus de Lumină în viață și vor fi pentru voi un bun sprijin pe drumul fabulos, dar aspru (câteodată), al propriei voastre evoluții spirituale.

Dedic această lucrare spirituală celor care au decis, în forul lor interior, să Îl cunoască pe Dumnezeu, celor care se află încă în „labirintul căutărilor”, celor care oscilează între a crede și a nu crede în existența Lui, precum și celor care vor să abordeze o inițiere spirituală reală și astfel să se dezvolte ca oameni spirituali. Ea constituie și va constitui, multă vreme de acum înainte, primul pas pentru toți aceștia.

De ce o informare atât de cuprinzătoare, după cum veți vedea, constituie doar primul pas? Aveți răbdare și veți afla…

Mă rog Unicului Creator ca această carte să fie pentru voi toți, pentru toți cei care au hotărât să Îl „cerceteze”, pentru toți cei care bat la porțile cunoașterii de tip spiritual, un bun ghid pe drumul dezvoltării personale, din această perspectivă.

Educația de tip spiritual este, sau, mai corect spus, ar fi bine să fie, fundamentul educației planetare. Din nefericire acest lucru nu se întâmplă. Iar asta se datorează faptului că, în realitate, umanitatea s-a îndepărtat foarte mult de Creatorul său. Iar ceea ce este și mai grav, este faptul că oamenii, în general, nici măcar nu realizează acest aspect.

În ceea ce mă privește, în prima parte a vieții mele, am fost un ignorant, din perspectiva spirituală, ca marea majoritate de altfel. Însă, Dumnezeu, la un moment dat, a hotărât să mă „trezească”. Și astfel, la vârsta de 39 de ani, tocmai atunci când credeam că le cunosc pe toate, am realizat, într-un timp foarte scurt, faptul că, în realitate, nu cunoșteam mai nimic. Și atunci, am hotărât să îmi schimb viața…

Am decis să părăsesc zona ignoranței, am hotărât să ies din labirintul căutărilor iluzorii și să mă dedic dezvoltării mele ca om spiritual.

Am înțeles cât de important este să îmi hrănesc duhul și sufletul, să acord acestor două componente divine ale ființei mele prioritatea necesară.

Și uite așa, după ani de zile, am reușit să ies din „labirintul căutărilor”. Un „labirint” în care, recunosc, m-am aflat multă vreme. Am încercat în tot acel timp să Îl găsesc pe Dumnezeu, să identific calea prin care să Îl pot cunoaște. Am încercat să înțeleg ce vrea de la mine, să cunosc modalitățile prin care aș putea manifesta Iubirea Lui.

Mi-au trebuit, așadar, peste 39 de ani, ca să înțeleg, la un moment dat, faptul că cea mai bună cale de cunoaștere și de manifestare a Unicului Creator, a Iubirii, a Creației Sale, este cunoașterea de sine.

Astfel, am realizat faptul că Îl pot cunoaște, cunoscând-mă pe mine însumi, mai mult, pot cunoaște și manifesta Iubirea Sa, prin cunoașterea și manifestarea constantă a Iubirii trupului, sufletului meu, a „templului” în care „locuiește” duhul meu, adevărata „sursă” a Iubirii ființei mele, părticică din Unicul Creator, Chintesența, Sursa a tot și a toate.

În acest fel, am reușit să aflu tot ceea ce cunosc acum, iar parte din această cunoaștere, am pus-o în această carte pe care v-o recomandc din tot sufletul. Sper să vă fie de folos.

Ioan

PS. Cartea este în acest moment la Editură și se lucrează la ea în vederea tipăririi. Cu siguranță, atunci când va vedea lumina tiparului voi anunța asta.