Postul, ca necesitate spirituală.

Postul, ca necesitate spirituală.

Imediat după botez, Iisus, Fiul Omului, a intrat într-un lung post susținut de o intensă rugăciune. Postul și rugăciunea de 40 de zile au constituit o altă etapă a pregătirii Lui, una care a avut drept scop ducerea la bun sfârșit a misiunii Sale din lumea materială....
Instruirea spirituală.

Instruirea spirituală.

Primul pas pe care trebuie să-l faceți spre cunoaștere, în general, și spre cunoașterea de tip spiritual, în special, îl constituie o informare corectă. Urmează apoi integrarea acelor informații în ființa voastră. După acest moment fiecare dintre voi va putea să spună...
Inițierea „Focul Sacru”. Necesități spirituale.

Inițierea „Focul Sacru”. Necesități spirituale.

„Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine.”  Fiul lui Dumnezeu – Hristos ne transmite prin gura Fiului Omului – Iisus – că El este Calea Iubirii, Calea Adevărului și Calea Vieții. Mai mult, Fiul Omului ne spune:...
Rugăciunea-necesitate spirituală fundamentală.

Rugăciunea-necesitate spirituală fundamentală.

Este o necesitate spirituală fundamentală, în procesul de Inițiere „Focul Sacru”, care alături de practicarea instruirii spirituale, a postului, a cugetării, a propovăduirii Iubirii (Iertării) și a vindecării hristice, asigură o evoluție spirituală sigură chiar dacă,...
Învierea.

Învierea.

Vă doresc tuturor o Sărbatoare a Invierii în Liniște și Dragoste! Sunt convis de faptul că asta ne-ar spune Iisus, Fiul Omului, dacă ar fi printre noi, ca acum 2000 de ani: Au dat Lege să stați în casă în noaptea Sărbătorii Învierii Mele?Atunci, respectați Legea. „Nu...
Rugăciunea împărătească

Rugăciunea împărătească

Iar când vă rugați, nu fiți ca fățarnicii cărora le place, prin sinagogi şi prin colțurile ulițelor, stând în picioare, să se roage, ca să se arate oamenilor; adevărat grăiesc vouă: şi-au luat plata lor. 6. Tu însă, când te rogi, intră în cămara ta şi, închizând ușa,...