După dicționarul enciclopedic francez Larousse, prin Inițiere se înțelege acțiunea de a acorda cuiva cunoașterea unor lucruri pe care le ignoră.

Se știe că, în general, oamenii fac abstracție de existenta altor lucruri sau fenomene pe care nu le pot percepe cu simțurile lor clasice, cunoscute şi recunoscute de toată lumea. Adică, pur şi simplu nu cred în nimic din ceea ce nu pot detecta exercitând-şi cel puțin una dintre cele cinci calități fundamentale: auzul, văzul, mirosul, gustul sau pipăitul.

Inițiatul, prin credință, prin practicarea unor învățături inițiatice, dobândește şi alte simțuri sau calități așa-zis paranormale. Printre ele aș enumera: clarvederea (vede ceea ce alții nu pot vedea), claraudiţia (aude ce alții nu pot auzi), retrocogniţia (poate accesa informații din trecut), levitația (trupul său plutește, ridicându-se de la pământ în timpul rugăciunii, cugetării, concentrării inițiatice), darul vindecării divine  (Dumnezeu vindecă prin el).

Pentru ce am folosit expresia… „așa-zis paranormale” ?

Pentru că este normal să-L manifești pe Dumnezeu şi este anormal, sau altfel spus, în afara normalității, să nu-L manifești. Dar, atât de tare neam îndepărtat de El încât am ajuns, în general vorbind, să considerăm lucrurile normale drept anormale şi pe cele anormale, normale.

Inițierea spirituală se poate realiza prin două modalități clare:

  1. Prin consacrare: în toate aceste cazuri practicantul se străduiește să transforme în energie benefică informația primită, adică face eforturi de manifestare.
  2. Prin revelație: caz în care un om, un ales, intră în comunicare directă cu un duh superior care-l ajută să ajungă, într-un mod extrem de rapid, la cunoaștere, la iluminare sau… îndumnezeire.

Acest tip de Inițiere are loc însă extrem de rar şi, în general, ea este specifică duhurilor înalte venite la trup cu misiuni importante.

De-a lungul timpului am observat faptul că marea majoritate a persoanelor interesate de domeniul spiritual se limitează numai la stadiul culegerii de informații. Nu sunt interesate, în general, să facă o practică inițiatică serioasă, cu diferite motivații. Şi astfel drumul lor spre adevărata cunoaștere spirituală se oprește la… informare.

Accesarea informației este doar primul pas pe care trebuie să-l faceți spre cunoașterea de tip spiritual. Dacă rămâneți însă la acest stadiu veți putea să dobândiți, cel mult,  calitatea de erudiți spirituali. În nici un caz nu veți putea deveni, în mod real, Inițiați.

Şi asta pentru că în orice Inițiere benefică, constructivă, informația constituie doar prima treaptă a drumului evolutiv pe care îl aveți de străbătut. Până la dobândirea cunoașterii de tip spiritual aveți de parcurs o cale destul de lungă: calea practicii inițiatice consistente şi constante.  

Părintele Arsenie Boca a dat Inițierii o definiție minunată spunând:

Cea mai lungă cale este calea care duce de la urechi la inimă, adică de la informație la convingere. E necesară şi informația, care adeseori se face prin auzire. Dar a rămâne la informație înseamnă doar a fi la începutul drumului, „la urechi”. Până la inimă mai este o cale lungă, „cea mai lungă cale”.

Prin informare, veți ajunge la momentul știu. Unul necesar dar total insuficient pentru a dobândi calitatea de Inițiați.  Veți fi Inițiați numai în clipa în care veți putea face anumite lucruri pe care oamenii obișnuiți nu le pot face, numai în clipa în care veți ajunge la momentul: cunosc.

Iar acest ideal spiritual major îl veți putea atinge doar printr-o practică inițiatică susținută, desfășurată sub coordonarea unui instructor spiritual, unui om cu experiență în domeniu, unui Inițiat.  Şi asta pentru că în orice Inițiere constructivă, benefică, instruirea spirituală de tip autodidact, sau de la distanta, este doar o…iluzie, o capcană.

Doriți să pătrundeți în tainele Inițierii „Focul Sacru”?

Este necesar să faceți un prim pas. Participați la cursul online de dezvoltare spirituală: „Cunoaște-te pe tine însuți”. Este un curs introductiv, dar foarte util.

Detalii aici:  https://foculsacru.ro/cursuri-de-dezvoltare-spirituala/