După Dicţionarul Enciclopedic Francez Larousse, prin Iniţiere se înţelege acţiunea de a acorda cuiva cunoaşterea unor lucruri pe care le ignoră…

Se ştie că, în general, oamenii fac abstracţie de existenţa altor lucruri sau fenomene pe care nu le pot percepe cu simţurile lor clasice, cunoscute şi recunoscute de toată lumea. Adică, pur şi simplu, nu cred în nimic din ceea ce nu pot detecta exercitându-şi cele cinci calităţi fundamentale: auzul, văzul, mirosul, gustul sau pipăitul.

Iniţiatul, prin credinţă, prin manifestarea constantă a Iubirii şi a Iertării, prin practicarea unor învăţături iniţiatice, dobândeşte şi alte simţuri sau calităţi aşa-zis paranormale. Printre ele aş enumera: clarvederea (vede ceea ce alţii nu pot vedea), claraudiţia (aude ce alţii nu pot auzi), retrocogniţia (poate accesa informaţii din trecut), precogniţia (poate prezice cu claritate viitorul), teleportarea (se poate dematerializa într-un anumit loc şi materializa în altul), levitaţia (trupul său pluteşte, ridicându-se de la pământ în timpul rugăciunii, cugetării, concentrării iniţiatice), darul vindecării divine (Dumnezeu vindecă prin el).

De ce am folosit expresia „aşa-zis paranormale”?

Pentru că este normal să-L manifeşti pe Dumnezeu şi este anormal, sau altfel spus, în afara normalităţii, să nu-L manifeşti.

Dar, atât de tare ne-am îndepărtat de El încât am ajuns, în general vorbind, să considerăm lucrurile normale drept anormale şi pe cele anormale, normale.

Iniţierea spirituală se poate realiza prin două modalităţi clare:

1. Prin consacrare: în toate aceste cazuri practicantul se străduieşte să transforme în energie benefică informaţia primită, adică face eforturi de manifestare.
2. Prin revelaţie: caz în care un om, un ales, intră în comunicare directă cu un duh superior care-l ajută să ajungă, într-un mod extrem de rapid, la cunoaştere, la iluminare sau… îndumnezeire. Acest tip de Iniţiere are loc însă extrem de rar şi, în general, ea este specifică entităților spirituale înalte, venite la trup cu misiuni deosebit de importante.

De-a lungul timpului, am observat faptul că marea majoritate a persoanelor interesate de domeniul spiritual se limitează, în general, numai la stadiul culegerii de informaţii. Nu sunt interesate să facă o practică iniţiatică serioasă, cu diferite motivaţii. Şi astfel, drumul lor spre adevărata cunoaştere spirituală se opreşte la informare.

Accesarea informaţiei este însă doar primul pas pe care trebuie să-l faceţi spre cunoaşterea de tip spiritual. Dacă rămâneţi la acest stadiu, veţi putea, cel mult, să dobândiţi calitatea de erudiţi spirituali. În niciun caz nu veţi putea deveni Iniţiaţi.

Şi aceasta pentru că, în orice Iniţiere benefică şi constructivă, informaţia constituie doar prima treaptă a drumului evolutiv pe care îl aveţi de străbătut. Până la dobândirea cunoaşterii de tip spiritual aveţi de parcurs o cale destul de lungă şi aspră: calea practicii iniţiatice consistente şi constante.

Părintele Arsenie Boca a dat Iniţierii o definiţie minunată spunând:

Cea mai lungă cale este calea care duce de la urechi la inimă, adică de la informaţie la convingere. E necesară şi informaţia, care adeseori se face prin auzire. Dar a rămâne la informaţie înseamnă doar a fi la începutul drumului, „la urechi”. Până la inimă mai este o cale lungă, „cea mai lungă cale”.

Prin informare, veţi ajunge la momentul „ştiu”. Unul necesar, dar total insuficient pentru a dobândi calitatea de Iniţiaţi.

Veţi fi Iniţiaţi numai în clipa în care veţi putea face anumite lucruri pe care oamenii obişnuiţi nu le pot face, numai în clipa în care veţi ajunge la momentul… „cunosc”.

Iar acest ideal spiritual major îl veţi putea atinge doar printr-o practică iniţiatică susţinută, desfăşurată sub coordonarea unui instructor spiritual, a unui om cu experienţă în domeniu, a unui Iniţiat.

Şi aceasta pentru că în orice Iniţiere constructivă, benefică, instruirea spirituală de tip autodidact sau de la distanţă, este doar o iluzie, o capcană.

Ioan

Doriți să pătrundeți în tainele Inițierii „Focul Sacru”?

Este necesar să faceți un prim pas. Participați la cursul de dezvoltare spirituală: „CUNOAȘTE-TE PE TINE ÎNSUȚI” (cursul se axează pe o primă descriere a omului în plan energetic). Se desfășoară, de regulă, în natură (în munți) dar și online (partea informațională)

Detalii aici: 

https://foculsacru.ro/cursuri-de-dezvoltare-spirituala/