Inițierea spirituală

Inițierea spirituală

  • fragment din cartea Din tainele Învățăturii Iubirii

După Dicționarul Enciclopedic Francez Larousse, prin Inițiere se înțelege acțiunea de a acorda cuiva cunoașterea unor lucruri pe care, în general, le ignoră.

Se știe că, de cele mai multe ori, oamenii fac abstracție de existența unor lucruri sau fenomene pe care nu le pot percepe cu simțurile lor clasice. Adică, pur și simplu, nu cred în nimic din ceea ce nu pot detecta folosindu-și cele cinci calități fundamentale: auzul, văzul, mirosul, gustul sau pipăitul.

Inițiatul, prin credință, prin manifestarea constantă a Iubirii, prin punerea în practică a unor învățături inițiatice, dobândește și alte potențe, sau extrasensibilități, atribuite în mod greșit zonei paranormalului. Printre ele aș enumera: clarvederea (vede ceea ce alții nu pot vedea), claraudiţia (aude ce alții nu pot auzi), retrocogniţia (poate accesa informații din trecut), precogniţia (poate prezice viitorul), teleportarea (se poate dematerializa într-un anumit loc și materializa în altul), levitația (trupul său plutește, ridicându-se de la pământ în timpul rugăciunii, cugetării adânci, concentrării inițiatice), darul vindecării divine (Creatorul vindecă, prin mijlocirea Ierarhiilor Sale și în final, prin duhul omului).

De ce am afirmat faptul că aceste calități sau extrasensibilități ale unor oameni sunt atribuite greșit zonei paranormalului? Pentru că este normal să-ți manifești propriile virtuți divine, adică    să-L manifești pe Dumnezeu, și este anormal (paranormal), sau altfel spus, în afara normalității, să nu Îl manifești. Dar atât de tare neam îndepărtat de Elîncât am ajuns, în general vorbind, să considerăm lucrurile normale drept anormale și pe cele anormale, normale.

Inițierea se poate realiza prin două modalități:

Consacrare, caz în care practicantul se străduiește să transforme în energie benefică informația primită, adică face eforturi de manifestare, de practică inițiatică.

Revelație, fenomen spiritual de excepție în care un om, un „ales”, intră în comunicare directă cu o entitate spirituală superioară care-l ajută să ajungă, într-un mod extrem de rapid, la cunoaștere, la iluminare, laîndumnezeire. Însă, acest tip de Inițiere are loc extrem de rar. În general, ea este dedicată Entităților Spirituale Înalte venite la trup cu misiuni deosebit de importante, strategice. Prin intervenția directă a divinității asupra omului în al cărui trup se află aceste Entități, are loc o trezire spirituală bruscă a ființei respective. O „trezire” prin care se declanșează conștientizarea plenară de către acel om a adevărului legat de cine este, de unde vine și care este menirea esenței sale (duhului său) în această lume materială.

De-a lungul timpului, am observat deseori faptul că marea majoritate a oamenilor interesați de domeniul spiritual se limitează la stadiul culegerii de informații. Nu sunt interesați să pună în practică ceea ce au învățat, și asta, cu diferite motivații. Și astfel, drumul lor spre adevărata cunoaștere se oprește la stadiul informațional, care,neprobat din perspectiva practică, poate duce la concepții personale greșite, la intrarea într-un labirint al căutărilor fără sfârșit și, mai grav, la involuție.

Accesarea informației este doar primul pas pe care este bine să-l faceți pentru dezvoltarea voastră ca oameni spirituali. Însă, dacă veți rămâne la acest stadiu, veți putea dobândi, cel mult, calitatea de erudiți spirituali. În niciun caz nu veți putea avea alura spirituală specifică Inițiaților. Și asta pentru că, în orice Inițiere benefică, constructivă, informația constituie doar începutul drumului inițiatic. Până la dobândirea cunoașterii de tip spiritual aveți de parcurs o cale destul de lungă și uneori chiar aspră: calea practicii inițiatice.

Părintele Arsenie Boca definea Inițierea astfel:

„Cea mai lungă cale este calea care duce de la urechi la inimă, adică de la informație la convingere. Este necesară și informația, care adeseori se face prin auzire. Dar a rămâne la informație înseamnă doar a fi la începutul drumului, la „urechi”. Până la „inimă” mai este o cale lungă, cea mai lungă cale”.

Prin informare, veți ajunge, așadar, la momentul „știu”. Un pas absolut necesar, dar total insuficient pentru a dobândi calitatea de Inițiați. Veți dobândi această calitate spirituală înaltă numai în clipa în care veți putea face anumite lucruri pe care oamenii obișnuiți nu le pot face, numai în clipa în care veți ajunge la momentul „cunosc”.

Da, între „știu” și „cunosc” este o cale lungă. Este drumul de la „urechi” la „inimă”. Iar acest drum spiritual îl veți putea parcurge doar printr-o practică inițiatică susținută, desfășurată sub coordonarea unui instructor sau ghid spiritual, a unui om cu experiență în domeniu, a unui Inițiat.

Legat de acest aspect, este bine să aflați faptul că, în orice Inițiere constructivă, benefică, instruirea de tip autodidact, este doar o iluzie. Este o capcană în care au căzut, cad și vor mai cădea mulți oameni dornici în a se dezvolta din perspectiva spirituală, dar care nu conștientizează faptul că sunt mult prea nepregătiți pentru a accesa o astfel de cunoaștere, în mod individual, mult prea plini de ei înșiși, mult prea orgolioși. Dovada existenței acestui orgoliu este însăși atitudinea lor în această direcție: „nu am nevoie de nimeni pentru a mă Iniția, pentru a mă dezvolta spiritual, pot să o fac și singur/singură”.

Adevărata Inițiere începe după momentul „trezirii” la realitate, iar realitatea este strâns legată de Dumnezeu și Ierarhiile Sale, de Creația Sa.