Cine suntem?

CINE SUNTEM?

Moto: Fără trecut nu există prezent și fără prezent nu există viitor. Dacă nu ne vom cunoaște rădăcinile și nu le vom prețui, vom fi ca o frunză în vânt în această lume, vom trăi un prezent iluzoriu fără consistență spirituală și, în consecință, vom avea un viitor fără strălucire.

Ioan 

Suntem cei de ieri, cei de azi și cei de mâine…

 

Fundația Focul Sacru a luat ființă în data de 03.03.2011.

A fost fondată, potrivit actului constitutiv, de către Ioan Toroican, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la Asociații și Fundații și cu Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice și juridice.

Scopul Fundației „Focul Sacru” este „Renașterea spirituală a națiunii.”

Noi, cei din Fundația „Focul Sacru”, am ales să facem asta, în principal, prin promovarea educației de tip spiritual.

https://youtu.be/mULxTcms2qQ 

Școala „Focul Sacru” este un curent spiritual autohton care își are rădăcinile în vechea Școală Inițiatică din Carpați și  are următoarele principii:

  1. Există Dumnezeu!
  2. Unicul Creator, este omniprezent, omniscient, omniprezent! El, este Cuvântul, El este Iubirea!
  3. Când legile acestei lumi vor fi scrise cu respect față de Legile Unicului Creator, omenirea va intra în normalitate.
  4. Esența virtuților divine este Iubirea, iar cea care deschide drumul manifestării lor este iertarea.
  5. Neutralitatea, în spiritualitate, este o iluzie deșartă care ne stopează, în mod diabolic, evoluția.
  6. Libertatea este o virtute divină, o manifestare sublimă a Legii „liberului arbitru”, care în Legea Iubirii își are rădăcina.
  7. Suntem creați după „Chipul” și „asemănarea” lui Dumnezeu. Suntem perfecți din perspectiva „Chipului” și imperfecți din cea a „asemănării”.
  8. Cea mai mare responsabilitate a noastră, a oamenilor, este duhul și sufletul nostru.
  9. Menirea vieții noastre este să ne regăsim pe noi înșine, prin intrarea în comuniune cu duhul nostru.
  10. Există o singură cale de evoluție spirituală: cunoașterea și manifestarea Iubirii. Orice manifestare din care ea lipsește este satanică.

Aceștia suntem noi:
https://youtu.be/uYrjdQTzrjE