Cine suntem?

CINE SUNTEM?

Moto: Fără trecut nu există prezent și fără prezent nu există viitor. Dacă nu ne vom cunoaște rădăcinile și nu le vom prețui, vom fi ca o frunză în vânt în această lume, vom trăi un prezent iluzoriu fără consistență spirituală și, în consecință, vom avea un viitor fără strălucire.

Ioan 

Suntem cei de ieri, cei de azi și cei de mâine…

Fundația Focul Sacru a luat ființă în data de 03.03.2011.

A fost fondată, potrivit actului constitutiv, de către Ioan Toroican, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la Asociații și Fundații și cu Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice și juridice.

Scopul Fundației Focul Sacru este „Renașterea spirituală a națiunii.”

Noi, cei din Fundația Focul Sacru am ales să facem asta, în principal, prin promovarea educației de tip spiritual.

Prin urmare, Fundația Focul Sacru desfășoară cursuri de educație (dezvoltare) spirituală online, sub genericul OMUL ÎN PLAN ENERGETIC, care sunt un prim pas pentru accesarea ulterioară (pentru cei care pot, vor, pot și trebuie să facă asta) a Inițierii „Focul Sacru”.

Aici poți afla câteva detalii despre primul pas, cursurile de dezvoltare online: 

https://foculsacru.ro/cursuri-de-dezvoltare-spirituala/

 

Principii ale Fundației „Focul Sacru”

  1. Există Dumnezeu! El este, în esență, Lumină și Iubire.
  2. De la Începutul Începuturilor, există un Unic Creator, Chintesența a tot și a toate, omniprezent, omnipotent și omniscient.
  3. Suntem creați după „chipul” și „asemănarea” lui Dumnezeu. Suntem perfecți din perspectiva „chipului” și imperfecți din cea a „asemănării.”
  4. „Chipul” ne este dăruit. „Asemănare” o dobândim prin cunoașterea și manifestarea Iubirii.
  5. Esența tuturor calităților divine este Iubirea, iar cea care deschide drumul manifestării lor este Iertarea.
  6. Rodul cunoașterii și manifestării Iubirii este întotdeauna evoluția, fericirea. Cunoașterea și manifestarea urii are mereu aceiași urmare: involuția, suferința.
  7. Nu poți fi în Adevăr dacă nu ești în Iubire.
  8. Omul, în decursul existenței sale se află, în mod esențial, în două ipostaze: Îl manifestă pe Dumnezeu sau îl manifestă pe „opusul” Său. A treia ipostază nu există.
  9. Orice acțiune din care lipsește Dumnezeu poate fi numită, fără greșeală, satanică.
  10. Singura Inițiere spirituală care duce la evoluție este cea care are la bază principiile Învățăturii Iubirii, cunoașterea și manifestarea ei.