Cine suntem?

CINE SUNTEM?

Moto: Fără trecut nu există prezent și fără prezent nu există viitor. Dacă nu ne vom cunoaște rădăcinile și nu le vom prețui, vom fi ca o frunză în vânt în această lume, vom trăi un prezent iluzoriu fără consistență spirituală și, în consecință, vom avea un viitor fără strălucire.

Ioan Toroican

Fundația Focul Sacru a luat ființă în data de 03.03.2011.

A fost fondată, potrivit actului constitutiv, de către Ioan Toroican, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la Asociații și Fundații și cu Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice și juridice.

Scopul Fundației Focul Sacru este „Renașterea spirituală a națiunii.”

Noi, cei din Fundația Focul Sacru am  ales să facem asta, în principal, prin promovarea educației de tip spiritual.

Prin urmare, Fundația Focul Sacru desfășoară cursuri de educație (dezvoltare) spirituală în întreaga țară, dar și în comunitățile de români din străinătate, după o strategie proprie. 

Inițierea spirituală practicată în cadrul ei poartă numele de… Focul Sacru”, folosește ca filozofie inițiatică principiul cunoașterii de sine și are la bază Învăţătura Iubirii. 

Fundația Focul Sacru își propune astfel,  să reînvie vechea tradiție inițiatică a acestor locuri binecuvântate cu rădăcini adânci în inițierea zamolxiană/zalmoxiană, tradiție inițiatică străbună care a avut mereu, ca fundament spiritual, cunoașterea și manifestarea Unicului Creator (numit de strămoșii noștri, de-a lungul timpurilor, Domine Deus, Domne Zeu, Domnul Zeu,  Dumnezeu) practic, cunoașterea și manifestarea Iubirii.

Ioan