Cine suntem?

CINE SUNTEM?

Moto: Fără trecut nu există prezent și fără prezent nu există viitor. Dacă nu ne vom cunoaște rădăcinile și nu le vom prețui, vom fi ca o frunză în vânt în această lume, vom trăi un prezent iluzoriu fără consistență spirituală și, în consecință, vom avea un viitor fără strălucire.

Ioan 

 Fundația Focul Sacru a luat ființă în data de 03.03.2011.

A fost fondată, potrivit actului constitutiv, de către Ioan Toroican, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la Asociații și Fundații și cu Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice și juridice.

Scopul Fundației Focul Sacru este „Renașterea spirituală a națiunii.”

Noi, cei din Fundația Focul Sacru am ales să facem asta, în principal, prin promovarea educației de tip spiritual.

Prin urmare, Fundația Focul Sacru desfășoară cursuri de educație (dezvoltare) spirituală online, care sunt un prim pas pentru accesarea ulterioară (pentru cei care pot, vor și trebuie să facă asta) a Inițierii Focul Sacru”.

Aici poți afla câteva detalii despre primul pas, cursurile de dezvoltare online: 

https://foculsacru.ro/cursuri-de-dezvoltare-spirituala/

Principii ale Fundației „Focul Sacru”

Există Dumnezeu!

Cunoașterea lui Dumnezeu începe cu… cunoașterea de sine.

Iubirea și Iertarea aduc… Fericirea, ura și neiertarea… suferința.

Cunoașterea și manifestarea Iubirii începe cu… cunoașterea și manifestarea Iubirii de sine.

Omul, în decursul existenței sale se află,  în mod esențial,  în două ipostaze:  Îl manifestă pe Dumnezeu sau îl manifestă pe „opusul” Său. A treia ipostază… nu există.

Esența tuturor Calităților Dumnezeiești este Iubirea, iar cea care deschide drumul manifestării lor este Iertarea.

Nu poți fi în Adevăr dacă nu ești în Iubire.

Omenirea va intra în normalitate când Legile pământești vor fi scrise după Legile cerești.

Orice acțiune din care lipsește Dumnezeu poate fi numită, fără greșeală, satanică.

Singura Inițiere care duce la evoluție este cea care are la bază, în mod practic, principiile și valorile Învățăturii Iubirii.