Cine suntem?

CINE SUNTEM?

Moto: Fără trecut nu există prezent și fără prezent nu există viitor. Dacă nu ne vom cunoaște rădăcinile și nu le vom prețui, vom fi ca o frunză în vânt în această lume, vom trăi un prezent iluzoriu fără consistență spirituală și, în consecință, vom avea un viitor fără strălucire.

Ioan 

Suntem cei de ieri, cei de azi și cei de mâine…

 

Fundația Focul Sacru a luat ființă în data de 03.03.2011.

A fost fondată, potrivit actului constitutiv, de către Ioan Toroican, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la Asociații și Fundații și cu Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice și juridice.

Scopul Fundației „Focul Sacru” este „Renașterea spirituală a națiunii.”

Noi, cei din Fundația „Focul Sacru”, am ales să facem asta, în principal, prin promovarea educației de tip spiritual.

Prin urmare, Fundația „Focul Sacru” organizează, în cadrul Școlii „Focul Sacru” – https://youtu.be/7mIIvdAH7nY  cursuri/conferințe de educație (dezvoltare) spirituală online, sub genericul „Cunoaște-te pe tine însuți”  – https://foculsacru.ro/cursuri-de-dezvoltare-spirituala/.

Aceste cursuri/conferințe constituie un prim pas necesar accesării ulterioare a Inițierii „Focul Sacru” – https://youtu.be/f4YZ1cFu5Lg.