Ce este un maestru spiritual?

Ce este un maestru spiritual?

Am decis să scriu acest articol, chiar dacă, foarte probabil, voi deranja foarte multă lume din zona spirituală. Însă, grija mea nu este  să nu-i supăr pe acești oameni, ci să apăr, cum pot și cât pot, această zonă minunată a spiritualității. Să apăr în special acea spiritualitate care își are rădăcinile pe acest Pământ greu încercat al României. Socotesc că se cuvine să o apăr, așadar, de tot felul de atacuri, de tot felul de falși maeștri spirituali.

După anul 1990 în România au pătruns foarte multe de curente spirituale, găsind la noi un „pământ fertil”. Și asta pentru că sufletele a zeci de mii de români erau însetate de cunoașterea de tip spiritual, după greaua încercare prin care au trecut în timpul regimului dictatorial ceaușist.

Din nefericire însă, au apărut o sumedenie de falși maeștri spirituali care, exploatând naivitatea oamenilor dornici de cunoaștere au provocat multe neajunsuri în zona spirituală românească și multă dezamăgire în același timp. Au adus, ca să fiu mai exact, mari prejudicii spiritualității noastre autohtone, pe care, la figurat vorbind, au călcat-o pur și simplu în picioare.

Mă voi opri doar asupra unui singur aspect. Celelalte, le voi prezenta cu altă ocazie. Și anume, mă voi ocupa, în acest articol de falșii maeștri spirituali, falșii preoți zalmoxieni, falsele preotese zalmoxiene.

De ce le spun așa? O fac dintr-un motiv foarte simplu.

Este aproape imposibil să dobândești calitatea de maestru spiritual în câțiva ani, este aproape imposibil să dobândește titlul  de preot zalmoxian sau preoteasă zalmoxiană în doar 3 ani (în multe cazuri chiar 3 luni), spre exemplu. Este imposibil să dobândești titulatura de IO (cea mai înaltă titulatură spirituală autohtonă care înseamnă Om al Iubirii) în aceeași perioadă. Cum însă aceste titluri spirituale la noi sunt dobândite, de regulă, între 3 și 6 luni, sau circa un an (IO), vă las pe voi să trageți concluziile de rigoare.

Am spus „aproape imposibil” întrucât există totuși o posibilitate de a dobândi a acestor înalte titluri spirituale. Pentru asta însă,  entitatea spirituală întrupată trebuie să fi avut cândva, într-o altă existență, acea titulatură și o entitate spirituală înaltă să o inițieze prin revelație. Adică, pur și simplu, să îi amintească cine este. Dar atenție, astfel de evenimente spirituale sunt extrem de rare pe această planetă.

Ca să înțelegeți ridicolul situației, vă informez, din surse sigure, asupra faptului că un preot zalmoxian, sau o preoteasă zalmoxiană, dobândea acest titlu, în general, în 7 ani de dedicare inițiatică, în munți, perioadă în care tinerii / tinerele, erau izolați / izolate complet de lumea oamenilor obișnuiți.

Cel mai înalt titlu spiritual autohton, echivalent cu cel de maestru spiritual, cel de IO, era dobândit foarte rar și, în general, în 10 ani de trudă inițiatică, în aceleași condiții. Câteodată perioada era mult mai lungă și extrem de rar mai scurtă.

Mai mult, preoții zalmoxieni, preotesele zalmoxiene, IO (Oamenii Iubirii) puteau face lucruri imposibil de realizat pentru oamenii obișnuiți: realizau materializări, dematerializări, levitau, unii chiar se teleportau și manifestau daruri precum: clarvederea (vedeau ceea ce alți nu puteau vedea), claraudiţia (auzeau ceea ce alții nu puteau auzi), darul vindecării (realizau vindecări miraculoase). Asta, ca să vă arăt doar o parte din însușirile lor formidabile.

Prin urmare, când mai întâlniți oameni care se auto-intitulează „preoți zalmoxieni”, „preotese zalmoxiene”, „IO”, dați prioritate la ceea pot face și nu la ceea ce vă povestesc. „După roadele lor îi veți cunoaște” Iisus, Fiul Omului

Iată cum descrie  Omraam Mikhael Aivanhov ce înseamnă  un maestru spiritual.

L-am ales pe el întrucât, în opinia mea, a fost unul dintre ultimii Inițiați veritabili ai zonei noastre europene. A fost un Inițiat care își rădăcinile inițiatice în zona noastră, el fiind la origine bulgar. Maestrul său a fost vestitul Peter Deunov, cunoscut sub numele său spiritual drept Beinsa Douno, numit adesea „maestrul” de către adepții săi. A fost un filozof bulgar și profesor spiritual care a dezvoltat o formă de creștinism ezoteric cunoscută sub numele de Frăția Albă Universală. Iată așadar ce spunea Omraam Mikhael Aivanhov despre titulatura de Maestru spiritual.

„Un Maestru, trebuie s-o știți, este la fel ca toți ceilalți oameni: are aceleași organe care-l fac să simtă aceleași nevoi şi aceleași dorințe. Iar dacă îi tăiați o bucată de carne, veți vedea că sângele său va curge roșu ca la toată lumea! Diferența este că la un Maestru conștiința este mult mai vastă decât la majoritatea oamenilor: el are un ideal, puncte de vedere superioare şi, mai ales, a ajuns la o perfectă stăpânire de sine. Evident, pentru aceasta trebuie foarte mult timp şi o activitate gigantică; de aceea nimeni nu poate deveni Maestru într-o singură întrupare.

Dacă întâlniți un Maestru, să știți că toate calitățile şi virtuțile pe care le manifestă, nu le-a achiziționat în această singură viață. Nu, a fost nevoie ca el să lucreze timp de secole, chiar milenii, şi cum calitățile pe care le-a câștigat prin proprie activitate nu dispar în momentul în care a trebuit să părăsească Pământul, când revine își aduce din nou aceste calități. Astfel, din întrupare în întrupare, el adaugă noi elemente spirituale, până în ziua în care devine o adevărată călăuză de Lumină şi Virtute divină. Din nefericire, există şi ființe care s-au pregătit timp de secole să devină mesageri ai Răului, iar aceștia sunt maeștrii magiei negre. Ființa umană este liberă să aleagă Binele sau Răul; chiar dacă Inteligența cosmică o lasă să-l facă un anumit timp, în măsura în care s-a ridicat prin comportamentul ei contra ordinii universale, ființa aceea sfârșește totdeauna prin a fi distrusă. Dar, la început, ea are posibilitatea de alegere. Atâta timp cât ființa umană este vie, este liberă să se decidă pentru un sens sau celălalt.

În câteva cazuri, foarte rare, se găsesc ființe care, cu toată această libertate ce le este dată, rămân definitiv determinate. Marii Inițiați, de exemplu, sunt determinați pentru Lumină şi pentru Iubire. Unii, bineînțeles, au putut să decadă, dar majoritatea lor au rămas Spirite ale Luminii. Şi, de altfel, cu cât trece timpul, cu atât mai puțin li se dă posibilitatea să-şi schimbe sensul, deoarece, grație activităților spirituale, au reușit să transforme, să divinizeze materia corpului lor şi ea a devenit ca un metal inoxidabil: aur pur. Dar atâta timp cât o ființă n-a ajuns la acest grad de evoluție, este totdeauna posibil ca ea să-şi schimbe direcția, şi s-au văzut cazuri în istorie când magi albi au devenit magicieni negri.

Vă întrebați cum se poate ajunge un magician negru… În realitate, este foarte ușor, chiar pentru voi: este suficient să dați curs naturii voastre inferioare. Dacă încălcați fără încetare Legile Bunătății, ale Justiției şi ale Iubirii încercând să reușiții pe spezele altora, să-i excludeți, să-i distrugeți, nu puteți să mai faceți altfel decât să deveniți un magician negru.

Este simplu, este clar. Mulți își imaginează că pentru a deveni un magician negru, trebuie să ai un maestru diabolic care să predea arta vrăjilor şi conjuraților malefice. Aceasta se poate întâmpla, dar, pentru a vă pune în serviciul răului, nu aveți nevoie deloc de un maestru; fără instructor, fără rețetă, fără nimic, puteți deveni un magician negru dacă vă lăsați ghidat prea mult de natura voastră inferioară. Şi, la fel, pentru un om care nu se gândește decât să-i lumineze şi să-i ajute pe ceilalți: chiar dacă nu are un Maestru pentru a-l instrui, este pe cale să devină un mag alb.

În realitate, fiecare ființă umană are un Maestru, dacă nu este un Maestru vizibil, este un Maestru invizibil. Criminalii au în Lumea invizibilă un maestru care nu încetează să-i sfătuiască să facă rău celorlalți. Chiar dacă ei spun: „Noi, un Maestru? Niciodată!” Ei bine, trebuie s-o știe, acești orbi, că au un maestru ale cărui sfaturi dăunătoare le urmează zi şi noapte.

Evident, eu, când vorbesc de Maeștri, subînțeleg întotdeauna adevărații Mari maeștrii spirituali, magii albi. Eu știu bine că se dă acest titlu de maestru multor artizani pentru a arăta că ei excelează în profesia lor şi la fel şi notarilor, magistraților şi artiștilor etc… Este un mod de a vedea lucrurile şi eu nu le refuz acest titlu. Dar voi trebuie să știți că un adevărat Maestru, în sensul spiritual al termenului, este o ființă care, în primul rând, cunoaște Adevărurile esențiale, nu ceea ce oamenii au scris, creat sau povestit, ci esențialul după Inteligența cosmică.

În al doilea rând, el trebuie să fi avut voința de a domina totul, de a stăpâni şi controla totul în el şi să fi reușit. În fine, această știință şi această dominație pe care el le-a cucerit nu trebuie să servească decât manifestării tuturor calităților şi virtuților unei iubiri dezinteresate.

După dezinteresul său, detașarea sa, veți recunoaște un adevărat Maestru. Fiecare Maestru vine pe Pământ pentru a manifesta în mod particular o calitate: există, deci, maeștri ai înțelepciunii, Maeștri ai iubirii, sau ai forței, sau ai purității… Dar toți adevărații Maeștri au în mod obligatoriu această mare calitate în comun: dezinteresul.

Există atâția impostori și șarlatani pregătiți să profite de naivitatea oamenilor! Ei au citit doar câteva mici cărți de științe oculte care, deseori, au fost scrise de niște ignoranți şi asta este: se vor prezenta peste tot ca Mari maeștri. Ei nu poartă asupra lor nici un semn după care să arate că Cerul i-a recunoscut; ei înșiși s-au declarat Maeștri şi cred că aceasta este suficient.

Privitor însă la ceilalți, în loc să studieze un pic o asemenea ființă pentru a vedea cum se comportă, ei o urmează cu ochii închiși. El îi va înșela, îi va stoarce de bani, îi va aservi, dar ei nu-şi vor da, totuși, seama. Ei bine, este magnific, iată cel puțin o ființă inteligentă! Ceilalți sunt proști.

De ce nu se întreabă nimeni de unde vine, cum a trăit, cine e Maestrul său, cine l-a trimis?… Ah, nu, nu, inutil să-şi pună întrebări; din moment ce el promite să-i inițieze în trei zile mijlocind cu câteva mii de dolari – ei îl cred. Sunt grăbiți, înțelegeți voi, Inițierea nu trebuie să dureze mai mult de trei zile. Lumea este plină de oameni ca aceștia, glumeți, escroci, care profită de credulitatea şi stupiditatea altora. Dar ei, cel puțin sunt inteligenți!

Eu nu neg că acești oameni au ceva puteri – oricine, exersându-se, poate obține anumite puteri, dar problema este de a ști cum să le folosească şi în ce scop. Aici, despre aceasta Cerul se pronunță: Cerul nu se preocupă de mijloacele pe care le posedați, ci de modul în care voi le folosiți.

Ceea ce contează pentru el, nu este știința voastră, clarviziunea voastră sau puterile voastre, ci dezinteresul vostru. Voi puteți avea știință, clarviziune şi puteri, însă atâta timp cât nu sunteți dezinteresat, chiar dacă oamenii vă recunosc ca Maestru, Cerul nu vă recunoaște. Nefericirea pentru oameni, este lipsa lor de discernământ: dacă întâlnesc un adevărat Maestru dezinteresat nu se vor încrede, pe când pe primul venit, care le va arunca praf în ochi prezentându‑se ca Maestru, îl vor urma.

În realitate, un adevărat Maestru nu vă va spune niciodată că este un Maestru, niciodată; el vă va lăsa să o simțiți şi să o înțelegeți, el nu se grăbește să fie recunoscut. Din contră, un fals Maestru, din momentul în care a decretat că este un Maestru, nu mai are decât o singură idee: să se impună celorlalți.”