După Dicționarul Enciclopedic Francez Larousse, prin inițiere spirituală se înțelege acțiunea de a acorda cuiva cunoașterea unor lucruri pe care le ignoră.

Se știe că, în general, oamenii fac abstracție de existența unor lucruri sau fenomene pe care nu le pot percepe cu simțurile lor clasice. Adică, pur și simplu, nu cred în nimic din ceea ce nu pot detecta folosindu-și cele cinci calități fundamentale: auzul, văzul, mirosul, gustul sau pipăit

Inițiatul, prin credință, prin manifestarea constantă a Iubirii, prin punerea în practică a unor învățături inițiatice, dobândește și alte potențe, sau extrasensibilități, atribuite în mod greșit zonei paranormalului. Printre ele aș enumera: clarvederea (vede ceea ce alții nu pot vedea), claraudiţia (aude ce alții nu pot auzi), retrocogniţia (poate accesa informații din trecut), precogniţia (poate prezice viitorul), teleportarea (se poate dematerializa într-un anumit loc și materializa în altul), levitația (trupul său plutește, ridicându-se de la pământ în timpul rugăciunii, cugetării adânci, concentrării inițiatice etc.), darul vindecării divine (Unicul Creator, folosindu-Și Ierarhiile, vindecă prin duhul său).

De ce am afirmat faptul că aceste calități sau extrasensibilități ale unor oameni sunt atribuite greșit zonei paranormalului? Pentru că este normal să-L manifești pe Dumnezeu și anormal (paranormal), sau altfel spus, în afara normalității, să nu Îl manifești. Dar atât de tare neam îndepărtat de El încât am ajuns, în general vorbind, să considerăm lucrurile normale drept anormale și pe cele anormale, normale.

Inițierea spirituală se poate realiza prin două modalități:

Consacrare, caz în care discipolul unei Școli spirituale se străduiește să transforme în energie benefică informația primită, adică face eforturi de manifestare a Iubirii, a tot ceea ce decurge din ea, acordă prioritatea și importanța necesară practicii inițiatice.

Revelație, fenomen spiritual în care un om, un „ales”, intră în mod neașteptat în comunicare directă cu o entitate spirituală înaltă care-l ajută să ajungă, într-un mod extrem de rapid, la cunoașterea de sine, la iluminare, la îndumnezeire.

Însă, acest tip de inițiere spirituală are loc extrem de rar. În general, ea este dedicată entităților spirituale înalte venite la trup cu misiuni deosebit de importante, strategice.

Prin intervenția directă a divinității asupra omului în al cărui trup se află o entitate de acest tip, are loc o „trezire spirituală” bruscă. O „trezire” prin care se declanșează conștientizarea plenară de către acea persoană a adevărului legat de cine este, de unde vine și care este menirea esenței sale în această lume materială.

De-a lungul timpului, am observat faptul că marea majoritate a oamenilor interesați de domeniul spiritual se limitează la stadiul culegerii de informații. În general, nu sunt interesați să pună în practică ceea ce au învățat, cu diferite motivații. Și astfel, drumul, urcușul lor spre adevărata cunoaștere, se oprește la acest nivel informațional, mental. Informația care nu este însoțită de o practică inițiatică adecvată, poate duce ulterior la concepții personale greșite, la intrarea într-un labirint al căutărilor fără sfârșit, la stagnare evolutivă și, mai grav, la involuție.

Accesarea informației este, așadar, primul pas pe care trebuie să-l faceți pentru dezvoltarea voastră ca oameni spirituali. Însă, dacă veți rămâne la acest stadiu, veți putea dobândi, cel mult, calitatea de erudiți spirituali. În niciun caz nu veți putea dobândi alura spirituală specifică Inițiaților. Și asta pentru că, în orice inițiere spirituală benefică, constructivă, informația constituie doar începutul drumului inițiatic. Până la dobândirea cunoașterii de tip spiritual aveți de parcurs o cale destul de lungă și uneori chiar aspră: calea practicii inițiatice.

Părintele Arsenie Boca definea inițierea spirituală astfel:

„Cea mai lungă cale este calea care duce de la urechi la inimă, adică de la informație la convingere. Este necesară și informația, care adeseori se face prin auzire. Dar a rămâne la informație înseamnă doar a fi la începutul drumului, la „urechi”. Până la „inimă” mai este o cale lungă, cea mai lungă cale”.

Prin informare, veți ajunge la momentul „știu”. Un pas absolut necesar, dar total insuficient pentru a dobândi calitatea de Inițiați. Veți dobândi această calitate înaltă numai în clipa în care veți putea face anumite lucruri pe care oamenii obișnuiți nu le pot face, numai în clipa în care veți ajunge la momentul „cunosc”. Da, între „știu” și „cunosc” este o cale lungă. Este drumul de la „urechi” la „inimă”.

Iar acest drum spiritual îl veți putea parcurge doar printr-o practică inițiatică susținută, desfășurată sub coordonarea unui ghid spiritual, a unui om cu experiență în domeniu, a unui Inițiat.

Și aceasta pentru că, în orice inițiere spirituală constructivă, benefică, instruirea de tip autodidact, este doar o iluzie, o capcană în care au căzut, cad și vor mai cădea mulți oameni dornici în a se dezvolta din perspectiva spirituală, dar suficient de orgolioși pentru a fi convinși că pot realiza asta și singuri.

Priviți spre Iisus, Fiul Omului, și ucenicii Săi și veți înțelege. Toți au fost duhuri întrupate aflate la un nivel de evoluție foarte înalt, dar fără Iisus, Fiul Omului, nu ar fi aflat asta niciodată.

*