Vindecarea divină

Vindecarea divină

Pentru ca trupul și sufletul tău să fie curate, sănătoase și astfel „burdufurile” să-ți fie „înnoite”, este bine să practici (în afara instruirii, postului, rugăciunii, cugetării profunde, propovăduirii Iubirii)și vindecarea divină.

Iisus, Fiul Omului, a practicat la cel mai înalt nivel aceste necesități spirituale.

Omule, este bine să practici vindecarea divină, este bine, în general, să faci și tu, la nivelul tău, toate cele pe care le-a făcut El. 

Propovăduirea Învățăturii Iubirii

Propovăduirea Învățăturii Iubirii

Lumina cunoașterii nu trebuie ținută sub „obroc”, ea trebuie înfățișată înaintea oamenilor, dar într-o formă accesibilă fiecăruia.

Străduiește-te să le vorbești semenilor tăi despre bunătate, blândețe, toleranță, despre pace, despre necesitatea manifestării Iubirii de sine, condiție esențială pentru a putea manifesta apoi, în mod real, Iubirea aproapelui.

Cugetarea adâncă

Cugetarea adâncă

Cugetarea adâncă este o „unealtă” indispensabilă asimilării și înțelegerii informațiilor acumulate în mod rațional.

În timpul cugetării asupra unei anumite informații, vei avea posibilitatea să regăsești în tine adevărul din ea. Adevărul este ascuns, în mod tainic, în sufletul și duhul tău. Descoperirea lui îți va da posibilitatea să rostești, la un moment dat, plin de bucurie: cunosc.

Rugăciunea

Rugăciunea

Rugăciunea este suportul energetic și informațional divin fundamental care te va ajuta, într-o primă fază, să refaci legătura cu duhul tău și apoi, prin el, cu toate entitățile spirituale existente până la nivelul cerului de care aparține această esență a ta. Pe acest suport al conectării tale la divinitate poți așeza apoi strădanii proprii de elevare spirituală, de îndumnezeire, strădanii materializate prin practicarea constantă a necesităților spirituale (instruirea, postul, rugăciunea, cugetarea, propovăduirea Iubirii, vindecarea divină), a gândului bun, a vorbei bune și a faptei bune.

Postul

Postul

Pentru ca informația să găsească „pământ roditor” și să încolțească în tine, trebuie să-ți „cureți” (înnoiești) „burdufurile” trupul, corpurile subtile inferioare și superioare ale duhului tău). Și aceasta o poți face și prin post alimentar, un post dublat, într-un mod absolut necesar, de strădanii în direcția manifestării gândului bun, a vorbei bune, a facerii de fapte bune,  a manifestării virtuților divine, în general, pe tot timpul postirii tale.

Postul este unul dintre mijloacele necesare, și indispensabile în același timp, oricărui om care dorește să se dezvolte din perspectiva spirituală.

Inițierea spirituală

Inițierea spirituală

  • fragment din cartea Din tainele Învățăturii Iubirii

După Dicționarul Enciclopedic Francez Larousse, prin Inițiere se înțelege acțiunea de a acorda cuiva cunoașterea unor lucruri pe care, în general, le ignoră.

Se știe că, de cele mai multe ori, oamenii fac abstracție de existența unor lucruri sau fenomene pe care nu le pot percepe cu simțurile lor clasice. Adică, pur și simplu, nu cred în nimic din ceea ce nu pot detecta folosindu-și cele cinci calități fundamentale: auzul, văzul, mirosul, gustul sau pipăitul.

Read More
Instruirea spirituală

Instruirea spirituală

Primul pas pe care este bine să-l faci spre cunoaștere, în general, și spre cunoașterea de tip spiritual, în special, îl constituie o informare corectă. Urmează apoi integrarea acelor informații în ființa ta. După acest moment vei putea spune, cu siguranță, „știu”.

Însă, până la cunoaștere, până la momentul în care vei putea rosti „cunosc”, ai de parcurs o cale lungă și, nu de puține ori, dificilă. Este drumul de la „urechi” la „inimă”.

Read More