Focul Sacru și Zamolxe

Focul Sacru și Zamolxe

  • fragment din cartea Din tainele Învățăturii Iubirii

Inițiații pelasgi, preoții zamolxieni, cunoșteau și foloseau „Focul Sacru”. Au învățat asta de la Marele Preot Inițiat Zamolxe. Apoi, au transmis această taină inițiatică din generație în generație. Și astfel taina „Focului Sacru” a fost cunoscută tuturor neamurilor care alcătuiesc națiunea noastră, rădăcinile noastre a celor de astăzi.

Așadar, Zamolxe, într-o bună zi, i-a chemat în jurul său pe primii discipoli ai școlii zamolxiene și le-a spus:

Mergeți și aduceți aici, în locul în care mă aflu, trunchiuri uscate de copaci, sprijiniți-le unul de celălalt și formați cu ele o piramidă.

În tăcere, aceștia au plecat de îndată și în scurt timp s-au întors purtând în brațe mai multe trunchiuri de copaci tineri, uscați, pe care le-au așezat întocmai cum le spusese Marele Preot.

Faceți acum un cerc mare în jurul acestor trunchiuri, spuse Zamolxe.

Discipolii s-au pus în liniște în jurul piramidei formată de trunchiurile copacilor aduși. Zamolxe s-a așezat lângă lemnele stivuite cu grijă, a ridicat apoi mâinile înspre Cer și apoi a început să se roage, murmurând în șoaptă o tainică rugăciune numai de el știută. La un moment dat, cei cu darul „vederii în duh”, au zărit o Lumină albă strălucitoare cu nuanțe opaline și aurii, cuprinzând, ca într-o îmbrățișare, acea piramidă. Apoi, o altă Lumină, violetă, s-a contopit cu cealaltă. Și brusc, lemnele s-au aprins, au început să trosnească ușor…

Vedeți dragii mei, a spus Zamolxe, acesta este un foc material aprins însă de un altul, imaterial, Focul Iubirii Creatorului: Focul Sacru.

Și cum a fost posibil asta Mare Preot? – a întrebat unul dintre discipoli.

Unicul Creator a trimis duhului meu energia necesară, iar duhul meu cu ajutorul Focului său Sacru, folosindu-se de partea eterică a sufletului meu, a aprins aceste lemne.

Mare Preot, în noi există Focul Sacru?

Da dragii mei, numai că… este bine să fie „trezit”.

Și cum îl „trezim”?

Prin instruire, cugetare adâncă la Învățătură, post, rugăciune, gânduri bune, vorbe bune și mai ales fapte bune, iar una dintre aceste fapte, cea mai plăcută Domnului Zeu, este tămăduirea a tot ce-i viu pe Pământ.

Și vom putea face și noi asta?

Da, dar numai după ce veți străbate treptele Iubirii, numai după ce veți „trezi” în voi „Focul Sacru”, ce se află la nivelul acestora.

Și care sunt aceste trepte, Mare Preot?

Zamolxe i-a privit cu atenție preț de câteva minute, cercetându-i, apoi cu glas domol, le-a spus:

Prima este Iubirea trupului, iar Focul ei Sacru se ascunde tainic în centrul energiei trupești numit… Pământul omului. A doua, este Iubirea eterică, Focul ei Sacru aflându-se la nivelul centrului energiei eterice a duhului vostru, centru numit Luna omului. A treia este Iubirea astrală, iar Focul ei Sacru se află la nivelul centrului energiei astrale a duhului vostru, centru numit Mercur. A patra este Iubirea minții, Focul ei Sacru aflându-se la nivelul centrului energiei mentale a duhului vostru, centru numit Venus.

S-a oprit preț de câteva secunde apoi a continuat:

Toate cele de până acum fac parte din Iubirea mai firavă a omului. Aceasta poate fi însă întărită dacă el parcurge alte trei trepte ale ei, superioare celor de până acum…

Au urmat apoi câteva minute de tăcere profundă, după care glasul lui Zamolxe s-a auzit din nou:

Prima treaptă a Iubirii superioare este Iubirea solară, iar Focul ei Sacru se află la nivelul centrului energiei solare a duhului vostru, centru numit… Soare. A doua este Iubirea universică, Focul ei Sacru aflându-se la nivelul centrului energiei universice a duhului vostru, centru numit Jupiter. A treia este Iubirea cosmică, iar Focul ei Sacru se află la nivelul centrului energetic cosmic al duhului vostru, centru numit Marte.

Marele Preot a tăcut iarăși preț de câteva minute parcurgându-i cu ochii săi pătrunzători pe toți cei prezenți, care îl priveau gânditori, într-o tăcere profundă.

La un moment dat, glasul său s-a auzit din nou;

Aceste trei trepte alcătuiesc Iubirea superioară umană, o Iubire mult mai statornică, mai puternică decât cea inferioară. Dar și ea este vulnerabilă la uneltirile celui întunecat. Pentru a o întări și a o face practic de neînfrânt va fi necesar să parcurgeți și ultimele trei trepte: treptele Iubirii divine.

S-a lăsat atunci o tăcere adâncă în care doar trosnitul lemnelor se mai auzea.

După un timp, Zamolxe a început a-i învăța:

Prima treaptă a Iubirii divine este Iubirea Fiicei Divine, cu Focul ei Sacru aflat la nivelul centrului energetic al Fiicei numit Uranus. A doua, este Iubirea Fiului Divin, iar Focul ei Sacru se află la nivelul centrului energetic al Fiului, numit Saturn. Iar ultima, cea mai înaltă, este Iubirea duhului, Iubirea Tatălui Ceresc și a Mamei Cerești, Focul ei Sacru aflându-se în centrul energetic numit Neptun.

O tăcere profundă îi cuprinse pe toți cei prezenți la această lecție inițiatică, de esență, ca toate învățăturile de acest tip. Glasul Marelui Preot s-a auzit din nou, la un moment dat, pentru ultima oară în acea zi:

Nu uitați, treptele Iubirii sunt în voi, „Focul Sacru” este în voi. Treziți-l prin cunoașterea și manifestarea Iubirii. El vă va însoți pe drumul devenirii voastre, pe drumul lung și strâmt pe care-l aveți de parcurs pentru a deveni Oameni ai Focului Sacru, Oameni ai Iubirii: IO.