Iisus, Fiul Omului

Iisus, Fiul Omului

  • fragment din cartea Din tainele Învățăturii Iubirii

Fără trecut nu există prezent și fără prezent nu există viitor. Dacă nu ne vom cunoaște rădăcinile și nu le vom prețui, vom fi ca o frunză în vânt în această lume, vom trăi un prezent iluzoriu și vom avea un viitor fără strălucire.

Unii de pe la noi afirmă sus și tare faptul că Iisus a fost evreu și prin urmare, El și Învățătura Sa nu au nici o legătură cu spiritualitatea noastră străbună. Ar fi interesant de aflat însă, câți dintre aceștia au făcut o analiză temeinică a principiilor Învățăturii Sale și apoi a principiilor Învățăturii pe care a promovat-o, mai înainte de venirea Sa, marele reformator spiritual al națiunii noastre, Zalmoxe. Nu cred însă că au făcut asta! Pentru că dacă ar fi făcut-o, le-ar fi fost ceva mai greu, probabil, să debiteze astfel de enormități. Unii, Îi contestă până și existența, asta, bineînțeles, fără a aduce vreun argument credibil în acest sens. Pentru aceștia, nenumăratele izvoare istorice care vorbesc despre El, nu contează.

Spre exemplu, unii cronicari ai acelor vremuri (consuli romani), care     L-au întâlnit în carne și oase, I-au făcut chiar și o descriere fizică, Lui și  Mamei Sale. Aceștia afirmă în scrierile lor faptul că El și Mama Sa se deosebeau foarte mult de cei din jurul lor. Exista o diferență evidentă, în ceea ce privește aspectul fizic, între Ei și cei care Îi însoțeau, și nu numai. Aici, iarăși se nasc semne de întrebare, dar să mergem mai departe.

Eu unul, am, și voi avea în această viață, un singur Reper spiritual: Iisus, Fiul Omului, și Învățătura Sa inițiatică. O Învățătură a Iubirii care o „plinește” și nu o „strică” pe cea promovată de Moise în jurul anului 250 î.H dar, atenție, o „plinește” și pe cea promovată de Zalmoxe, undeva în jurul anului 535 î.H.

De ce îi spun Reperului meu spiritual „Fiul Omului”?

Motivul principal este că El Însuși se auto-denumește așa în Evanghelii. Și o face destul de des. Și nu întâmplător. Ne transmite astfel un mesaj, transmite un adevăr inițiatic celor care au „urechi” de auzit. Acesta, descifrat, sună ca am așa… Luați-Mă pe mine drept Reper în viață. Și asta pentru că Duhul Meu, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este mult prea Înalt pentru voi. Hristos, Fiul Lui Dumnezeu este Reperul Îngerilor din Ceruri și nu al oamenilor. Reperul oamenilor este, sau ar trebui să fie, Iisus, Fiul Omului.

Iisus Hristos a fost și este cunoscut în Evanghelii în două ipostaze: Om, adică Iisus, Fiul Omului, Fiul Mariei și al lui Iosif și Dumnezeu, Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Așadar, Fiul lui Dumnezeu, Hristos, S-a întrupat, S-a făcut Om și S-a numit Iisus Hristos.

A venit așadar, printre noi, să trăiască în această lume ca Om și Dumnezeu și astfel să ne arate Calea de urmat, Adevărul pe care este necesar să-l descoperim în noi înșine și Viața pe care este bine să o trăim în această lume dacă dorim să fim „desăvârșiți precum Dumnezeul nostru Cel Ceresc desăvârșit este”.

Să ne amintim. La un moment dat Iisus îi întreabă pe ucenicii Săi: „Dar voi”, le-a zis El, „cine ziceți că sunt?” Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: „Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui Viu!”

Petru L-a recunoscut, așadar, pe Fiul lui Dumnezeu, Hristos, ca fiind Duhul lui Iisus. Hristos, Fiul lui Dumnezeu a venit la trup pentru a duce o viață de Om în această lume, scopul Său de esență fiind, așadar, să ne arate nouă, fraților Săi, mai puțin evoluați, cum este bine să trăim pe acest Pământ, cum să ne raportăm la divinitate, în general, și la Dumnezeu, în special.

Unii afirmă sus și tare faptul că Iisus, nu are nici o legătură cu Zamolxe sau cu Zalmoxe. Că zalmoxianismul nu are nici o legătură cu creștinismul și invers. Le transmit tuturor acestora doar atât: extremismul de orice fel, deci și cel religios, habotnicia, intoleranța, studierea formelor și nu a esențelor, principiilor, nu vă vor duce niciodată la adevăr. Și asta pentru că în toate aceste cazuri, punând forma (învățătura oamenilor) înaintea principiilor, esențelor divine, ce definesc Învățătura Unicului Creator, nu slujiți de fapt adevărului. Prin urmare, orice analiză pertinentă a zamolxianismului, a zalmoxianismului, a creștinismului, ar trebui să plece de la studierea atentă și profundă a principiilor care au călăuzit cele trei curente spirituale uriașe. Iar dacă analizați principiile Învățăturii promovate de Zamolxe, Zalmoxe și Iisus, veți constata, așa după cum am mai afirmat deja, faptul că sunt identice.

Mă rog lui Dumnezeu să vă ajute să-L cunoașteți pe Fiul Omului așa după cum L-am cunoscut eu, și de ce nu chiar mai bine decât am reușit eu să-L cunosc până acum. Și atunci, cu siguranță, veți înțelege. Ceea ce pot afirma cu certitudine, este faptul că cea mai mare parte a celor 18 ani din viața Sa, ani care lipsesc, în mod cât se poate de ciudat, din scrierile religioase sau istorice, I-a petrecut între preoții zalmoxieni, instruindu-se la cea mai înaltă Școală spirituală din acea vreme: Școala zalmoxiană. Și asta, ar trebui să vă spună totul.

Dar, cu siguranță, voi vreți dovezi. Nu le veți primi acum. Însă, dacă totuși doriți să le găsiți le puteți afla în Învățătura Sa. Studiați-o atent, analizați-o din perspectiva spirituală, inițiatică, treceți-o prin filtrul sufletului vostru, și veți afla adevărul.

Avem, ca neam, dar și individual, rădăcini spirituale extrem de puternice. Este necesar doar să facem eforturi susținute ca să ajungem la ele. Odată ajunși, vom putea deveni o națiune prosperă, cu oameni fericiți, o națiune respectată de întreaga lume, o națiune despre care se va spune, din nou, că nu se pleacă decât în fața lui Dumnezeu.