Totul a început în jurul anului 1440 î.Hr., atunci când Marele Preot al pelasgilor, Zamolxe, a pus bazele vestitei sale Scoli, cunoscută în întreaga lume spirituală sub numele de Școala zamolxiană.

După aproape 900 de ani, undeva în jurul anului 535 î.Hr., străvechea Școală a fost consolidată și ridicată la un nivel superior de cunoaștere și manifestare inițiatică de către cel cunoscut sub numele de Zalmoxe, moment după care ea s-a numit Școala zalmoxiană. Prin Învățătura promovată, Zalmoxe a dat practic o nouă șansă de cunoaștere și manifestare a Iubirii, civilizației tracilor, a geto-dacilor și nu numai.

Zalmoxianismul a fost promovat în întreaga lume de toți cei care, atrași ca un magnet de această Inițiere, au reușit după mulți ani de practică inițiatică, să se bucure de absolvirea vestitei Scoli. Unii dintre ei s-au reîntors în țările lor de baștină și, folosindu-se de principiile de esență zalmoxiene, au creat diferite Scoli de Inițiere, acestea devenind vestite apoi în lumea spirituală planetară. Unele dintre ele sunt binecunoscute și în prezent.

Așadar, Zamolxe a adus civilizației pelasge decalogul Legile evoluției spirituale undeva în jurul anului 1440 î.H, așa după cum Moise 190 de mai târziu (anul 1250 î.Hr.) avea să aducă poporului său vestitele sale Legi.

Putini oameni știu însă că primele table ale Legilor pe care Moise le-a spart, după cum se știe, conțineau aceleași Legi ca cele primite de Zamolxe de la Dumnezeu, prin revelație divină. Și… mult mai putini cunosc faptul că atunci a fost momentul în care s-au despărțit apele spiritualității planetare…

Circa 900 de ani mai târziu, Zalmoxe a consolidat Legile lui Zamolxe și le-a înfățișat apoi oamenilor la un nivel spiritual superior, păstrându-le însă neatinsă esența.

Școala zalmoxiană și-a întemeiat întreaga activitate folosind cu multă înțelepciune principii de înaltă esență inițiatică precum: cunoașterea de sine, nemurirea, înfrățirea cu natura, vindecarea prin corelația trup-suflet-duh, cunoașterea astrelor și a influenței acestora asupra sistemului viu planetar, cunoașterea și manifestarea calităților divine, cunoașterea, manifestarea și propovăduirea Iertării, cunoașterea, manifestarea și propovăduirea Iubirii de sine, de aproape, de Creație, în general.

De asemenea, discipolii Școlii zalmoxiene au practicat cu abnegație următoarele necesități spirituale fundamentale: instruirea spirituală, postul, cugetarea profundă, rugăciunea, propovăduirea Iubirii și a Iertării, vindecarea divină.

Dacă veți analiza atent aceste aspecte spirituale, dacă veți cugeta la ele, veți constata cu ușurință faptul că toate se regăsesc, fără excepție, în Noua Învățătură a Iubirii, cea prezentată de către Iisus ucenicilor Săi.

Mai mult, dacă veți studia cu atenție principiile promovate de Zamolxe, apoi de către Zalmoxe, amintite ceva mai înainte, și le veți compara cu cele promovate de Iisus, veți constata că ele sunt identice.

Zamolxe…  Zalmoxe… Iisus… 

Trei nume uriașe ale unor titani ai spiritualității planetare la care ar trebui să cugetăm mult mai mult ca până acum. Trei personaje care, în mod normal, ar trebui să ne unească și nu să ne dezbine. Pentru asta însă avem nevoie de cunoaștere, de… ADEVĂR!

Adevărul, în general, este întotdeauna în voi. Va trebui doar să-l redescoperiți.

Ioan 

Doriți să pătrundeți în tainele Inițierii „Focul Sacru”?

Este necesar să faceți un prim pas. Participați la cursul online de dezvoltare spirituală: OMUL ENERGETIC. Este un curs introductiv, dar consistent. Detalii aici:  https://foculsacru.ro/cursuri-de-dezvoltare-spirituala/