Iniţierea Focul Sacru

 

În scopul cunoaşterii lui Dumnezeu, Zamolxe şi apoi Zalmoxe au înţeles să folosească o strategie cât se poate de simplă şi, în acelaşi timp, extrem de eficientă, pe care am să o prezint în continuare.

Ei au plecat de la sintagma „Cunoaşte-te pe tine însuţi şi-L vei cunoaşte pe Dumnezeu” şi au constatat că în timp, punerea în practică a acesteia, îi poate ajuta în mod eficient pe discipolii lor să înţeleagă ce a vrut să spună Unicul Creator atunci când a zis:

„Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră” (Facerea 1:26).

A vă cunoaşte pe noi înşivă nu înseamnă doar a şti totul despre propriul vostru caracter, despre slăbiciunile sau despre calităţile voastre. Aceste caracteristici pe care le aveţi reprezintă doar o mică parte din ceea ce trebuie să aflaţi, de fapt, despre voi.

Adevărata cunoaştere de sine înseamnă a intra în comuniune, printr-un act de iubire, cu duhul tău, a-ţi regăsi propria divinitate, a o cunoaşte şi a conştientiza faptul că eşti o mică părticică de Dumnezeu, că eşti copilul Lui şi-I aparţii în totalitate.

Sunteţi creaţi după „chipul" lui Dumnezeu, iar dobândirea „asemănării" cu El o realizaţi,    într-un timp mai scurt, prin Iniţiere.

Sunteţi perfecţi din punct de vedere al „chipului", dar imperfecţi din punctul de vedere al „asemănării".

Iar ea, asemănarea, o veţi obţine, aşa după cum am spus ceva mai devreme, numai prin multă strădanie în direcţia cunoaşterii şi manifestării Iubirii, în fapt, a manifestării constante a calităţilor divine.

Această filozofie a cunoaşterii de sine este întâlnită şi la alte curente spirituale, dar la nici unul din aceste curente nu veţi găsi o dezvoltare atât de amplă în ceea ce priveşte cunoaşterea chipului" lui Dumnezeu, la nici unul nu veţi întâlni această rigurozitate iniţiatică specifică Iniţierii zamolxiene promovate de Zamolxe şi ridicată, aşa după cum am spus, pe o treaptă superioară de manifestare de către Zalmoxe, în Şcoala zalmoxiană.

Iniţierea zamolxiană constituie, de fapt, rădăcina arborelui spiritual planetar, iar fundamentul său iniţiatic a fost întotdeauna... FOCUL SACRU.

Omul, este o fiinţă superioară, este cea mai complexă şi completă creaţie a lui Dumnezeu, o existenţă care, pe lângă trup (pe lângă ceea ce se vede) mai are şi o parte energetică, cunoscută până în prezent extrem de puţin.
Despre ea, veţi afla mai multe atunci când veţi decide să urmaţi INIŢIEREA FOCUL SACRU.

Ioan

De vreţi să mergeţi pe calea Iniţierii Focul Sacru, accesaţi..

http://foculsacru.ro/despre-noi/