Principii

Principii Fundația „Focul Sacru”

  1. Există Dumnezeu.
  2. Cunoașterea Unicului Creator a tuturor celor văzute și nevăzute, începe cu… cunoașterea de sine.
  3. Iubirea și Iertarea aduc Fericirea, ura și neiertarea, suferința.
  4. Cunoașterea și manifestarea Iubirii începe prin cunoașterea și manifestarea Iubirii de sine.
  5. Omul, în decursul existenței sale se află,  în mod esențial,  în două ipostaze:  manifestă Iubirea sau manifestă ura. A treia ipostază. nu există.
  6. Esența tuturor calităților dumnezeiești este Iubirea, iar cea care deschide drumul manifestării lor, Iertarea.
  7. Nu poți fi în Adevăr dacă nu ești în Iubire.
  8. Omenirea va intra în normalitate când Legile Pământului vor fi scrise după Legile Cerului.
  9. Orice acțiune din care lipsește Unicul Creator este satanică.
  10. Singura Inițiere care duce la evoluție este cea care are la bază, în mod practic, principiile și valorile Învățăturii Iubirii.