Principii

Principii ale Fundației „Focul Sacru”.

  1. Există Dumnezeu.
  2. Cunoașterea Unicului Creator a tuturor celor văzute și nevăzute, începe de la cunoașterea de sine.
  3. Cunoașterea și manifestarea Iubirii începe prin cunoașterea și manifestarea Iubirii de sine.
  4. Iubirea și Iertarea aduc Fericirea, ura și neiertarea, suferința.
  5. Omul, în decursul existenței sale se află,  în mod esențial,  în două ipostaze:  manifestă Iubirea sau manifestă ura.
  6. Esența tuturor calităților dumnezeiești este Iubirea, iar cea care deschide drumul manifestării lor, Iertarea.
  7. Nu poți fi în Adevăr dacă nu ești în Iubire.
  8. Omenirea va intra în normalitate când Legile Pământului vor fi scrise după Legile Cerului.
  9. Orice acțiune din care lipsește Dumnezeu, lipsește Iubirea, este satanică.
  10. Singura Inițiere care duce la evoluție este cea care are la bază, în mod practic, principiile și valorile Învățăturii Iubirii.