Principii

Principii ale Școlii „Focul Sacru”.

1. Dumnezeu există! El este, în esență, Iubire.

2. De la începutul începuturilor, există un Unic Creator, Chintesența a tot și a toate, omniprezent, omnipotent și omniscient.

3. Orice acțiune din care lipsește Dumnezeu, orice manifestare din care lipsește Iubirea poate fi numită, fără greșeală, satanică.

4. Suntem creați după „chipul” și „asemănarea” lui Dumnezeu. Suntem perfecți din perspectiva „chipului” și imperfecți din cea a „asemănării.”

5. „Chipul” ne este dăruit de Creator, „asemănarea” o putem dobândi doar prin cunoașterea și manifestarea Iubirii Sale, care în sufletul și duhul nostru sălășluiește.

6. Esența și suma tuturor virtuților divine este Iubirea, iar cea care deschide drumul manifestării lor este Iertarea.

7. Prin credință și smerenie ajungem la cunoașterea Iubirii. Prin iertare, primim harul manifestării ei.

8. Suntem în Adevăr doar dacă suntem în Iubire.

9. Ne aflăm mereu în două situații de esență: Îl manifestăm pe Dumnezeu sau îl manifestăm pe Satan. A treia ipostază nu există, neutralitatea fiind, în realitate, doar o iluzie deșartă care ne stopează, în mod diabolic, evoluția.

10. Singura cale inițiatică, veritabilă, care duce la evoluție, este cea care are la bază Învățătura Iubirii, cunoașterea și manifestarea ei.