Ce este Focul Sacru?

Este un element esențial, o energie purificatoare, este cel mai înalt executant, cel mai fidel slujitor, al Iubirii Unicului Creator. Este cea mai înaltă energie a Iubirii.

Este parte a Esenței lui Dumnezeu, Chintesența. Prin urmare, el sălăşuieşte şi în cel făcut după „chipul” şi „asemănarea” Sa: Omul.

Este unealta prin care Unicul Creator al tuturor celor văzute și nevăzute creează, pune în mișcare, curăță, vindecă. Este cel care „trezeşte” în om calităţi dumnezeieşti nebănuite.

Inițiații pelasgi, preoții zamolxieni, cunoșteau și foloseau Focul Sacru.  Îi învățase Zamolxe. Apoi ei au transmis această taină inițiatică din generație în generației. Și astfel taina Focului Sacru a lui Zamolxe a fost cunoscută și de Zalmoxe și discipolii lui…

Așadar, Zamolxe, într-o bună zi, chemându-i în jurul său pe primii discipoli ai şcolii zamolxiene le spuse:

Mergeţi şi aduceţi în locul în care mă aflu trunchiuri uscate de copaci, sprijiniţi-le unul de celălalt şi formaţi cu ele o piramidă.

În tăcere, aceștia dplecară de îndată şi în scurt timp se întoarseră purtând în braţe mai multe trunchiuri de copaci tineri, uscaţi, pe care le aşezară întocmai cum le spusese Marele Preot.

Faceţi acum un cerc mare în jurul acestor trunchiuri, spuse Zamolxe.

Discipoli făcură întocmai.

Marele Preot se aşeză lângă lemnele stivuite cu grijă de discipolii săi, ridică apoi mâinile înspre Cer şi începu a se ruga, murmurând în şoaptă o tainică rugăciune numai de el ştiută.

La un moment dat, cei cu darul „vederii în duh”, zăriră o Lumină albă strălucitoare cu nuanţe opaline şi aurii, cuprinzând, ca într-o îmbrăţişare, acea piramida. Apoi, o altă Lumină, violetă, se contopi cu cealaltă. Şi brusc, lemnele se aprinseră începând a trosni uşor.

Vedeți dragii mei, spuse Zamolxe, acesta este un foc material aprins însă de un altul, imaterial, Focul Iubirii Unicului: Focul Sacru.

Și cum a fost posibil asta Mare Preot? – întrebă unul dintre discipoli, mai îndrăzneţ din fire.

Unicul Creator a trimis duhului meu energia necesară, iar duhul meu cu ajutorul Focului său Sacru, folosindu-se de partea eterică a sufletului meu, a aprins aceste lemne.

Mare Preot, în noi există Focul Sacru?

Da dragii mei, numai că… trebuie „trezit”.

Și cum îl „trezim”?

Prin instruire, cugetare profundă la Învăţătură, post, rugăciune, gânduri bune, vorbe bune şi mai ales fapte bune, iar una dintre acestea, cea mai plăcută Domnului Zeu, este tămăduirea a tot ce-i viu pe Pământ.

Și vom putea face şi noi asta?

Da, dar numai după ce veţi străbate treptele Iubirii, numai după ce veţi „trezi” în voi Focul Sacru, ce se află la nivelul acestora.

Și care sunt aceste trepte, Mare Preot?

Zamolxe îi privi cu atenţie preţ de câteva minute, cercetându-i, apoi cu glas domol, începu a le spune:

Prima, este Iubirea trupului, iar Focul ei Sacru se ascunde tainic in centrul energetic numit… Pământul omului. A doua, este Iubirea eterică, Focul ei Sacru aflându-se la nivelul centrului energetic numit Luna omului. A treia este Iubirea astrală, iar Focul ei Sacru se află la nivelul centrului energetic numit Mercur. A patra este Iubirea minţii, Focul ei Sacru aflându-se la nivelul centrului energetic numit Venus.

Se opri preț de câteva secunde apoi zise:

Toate cele de până acum fac parte din Iubirea mai firavă a omului, una inferioară. Aceasta poate fi însă întărită dacă el parcurge alte trei trepte superioare…

Urmă iar câteva minute de tăcere profundă, după care glasul lui Zamolxe se auzi din nou.

Prima treaptă a Iubirii superioare este Iubirea solară, iar Focul ei Sacru se află la nivelul centrului energetic numit… Soare. A doua este Iubirea universică, Focul ei Sacru aflându-se la nivelul centrului energetic numit… Jupiter. A treia este Iubirea cosmică, iar Focul ei Sacru se află la nivelul centrului energetic numit… Marte.

Ajungând aici Marele Preot tăcu iarăşi preţ de câteva minute parcurgându-i cu ochii săi pătrunzători pe toţi cei prezenţi care îl priveau, de asemenea, gânditori, într-o tăcere profundă.

La un moment dat, glasul Marelui Preot se auzi din nou;

Aceste trei trepte alcătuiesc deci Iubirea superioară umană, o Iubire mult mai statornică, mai puternică decât cea inferioară, dar şi ea vulnerabilă la uneltirile celui întunecat. Pentru a o întări şi a o face practic de neînfrânt va trebui să parcurgeţi şi ultimele trei trepte: treptele Iubirii Divine.

Se lăsă o tăcere adâncă în care doar trosnitul lemnelor se mai auzea .

După un timp spuse:

Prima treaptă a Iubirii Divine este Iubirea Fiicei Cereşti, cu Focul ei Sacru aflat la nivelul centrului energetic numit… Uranus. A doua, este Iubirea Fiului Ceresc, iar Focul ei Sacru se afă la nivelul centrului energetic numit… Saturn. Iar ultima, cea mai înaltă, este Iubirea Duhului, Iubirea Tatălui Ceresc şi a Mamei Cereşti, Focul ei Sacru aflându-se în centrul energetic numit… Neptun.

Se scurseră apoi minute bune într-o tăcere profundă.

Glasul Marelui Preot se auzi, pentru ultima oară în acea zi:

Nu uitați, treptele Iubirii sunt în voi, Focul Sacru este în voi. Treziţi-l prin cunoaşterea şi manifestarea acestor trepte ale Iubirii. El vă va însoţi pe drumul devenirii voastre, pe drumul lung şi strâmt pe care-l aveţi de parcurs pentru a deveni Oameni ai Focului Sacru, Oameni ai Iubirii: IO.

Doriți să pătrundeți în tainele Inițierii „Focul Sacru”?

Este necesar să faceți un prim pas. Participați la cursul online de dezvoltare spirituală: „Cunoaște-te pe tine însuți”. Este un curs introductiv, dar foarte util.

Detalii aici:  https://foculsacru.ro/cursuri-de-dezvoltare-spirituala/