În ceea ce mă priveşte, ţinând cont de Învăţătura Celui pe care Îl am unic Reper în această viaţă, prin OM VIU, înţeleg acea persoană care, dând dovadă de credinţă adevărată, se iubeşte pe sine, îşi iubeşte aproapele, îşi iubeşte poporul, ţara şi naţiunea, iubeşte această Planetă, Îl iubeşte pe Dumnezeu, din tot sufletul şi cugetul său, cu toată puterea sa. Şi acolo unde există Iubire,  există şi cea fără de care ea nu se poate manifesta: Iertarea

Acesta este Omul Viu.

Dorim cu toţii, sau în sfârşit, aproape toţi, o schimbare a societăţii în care trăim.

Ei bine oameni buni, trebuie să vă spun că adevărata schimbare pleacă de la noi, numai de la noi. Lumea în care trăim este, în general, haotică, decăzută din punct de vedere spiritual, moral, este tot mai plină de non-sens, este distructivă. Banul, este acum stăpânul ei autoritar şi cel puţin din acest punct de vedere, oculta satanică planetară şi-a atins scopul. În general, interesele de tip material ale oamenilor sunt mult mai mari decât interesele de tip spiritual şi prin urmare societatea umană este în acest moment, într-un dezechilibru aproape total. Care ar fi soluţia rezolvării acestor stări de lucru?

Iisus a spus: Daţi Cezarului cele ale Cezarului, iar lui Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu.

Ei bine, asta se traduce cam aşa: echilibraţi balanţa intereselor materiale şi spirituale, respectaţi Legile Pământului dar şi pe cele ale Cerului. Hrăniţi-vă trupul dar în acelaşi timp daţi sufletului, duhului vostru, hrana absolut necesară: cunoaşterea şi manifestarea Iubirii.

Transformarea lumii actuale într-o lume a armoniei, într-o lume demnă, morală şi constructivă, o pot realiza şi o vor realiza cu siguranţă într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat, doar Oamenii Vii.

Sunt absolut sigur de faptul că progresul ştiinţific, material, neînsoţit de o educaţie spirituală sănătoasă este total insuficient pentru a asigura condiţiile necesare existenţei unei vieţi mai bune. Atenţie, am spus educaţie spirituală. Nu am spus educaţie religioasă, care este altceva. Chiar dacă voi supăra pe mulţi, afirm cu tărie faptul că acest tip de educaţie a eşuat absolut lamentabil, datorită penetrării Bisericii de către persoane care nu au nici o legătură cu credința, în general. Însă, Biserica nu trebuie însă în nici un caz denigrată. Ea trebuie curățată de uscături de jos până sus și primenită cu preoți adevărați, Oameni Vii, care țin slujbele din suflet și pentru suflet. Popii (cei care merg la servici, cei pe care îi interesează doar banul și nimic altceva) trebuie scoși din rândul slujitorilor ei.

Avem nevoie de Biserică. Însă, ea trebuie reformată din temelii şi reaşezată pe adevărata Învăţătură, cea propovăduită de Domnul Iisus Hristos: Învățătura Iubirii.

Ştiu că vor sării ca arşi unii teologi dar pot dovedi oricând cu argumente solide, inspirate chiar din Învățătură, ceea ce am afirmat mai înainte. Sunt pregătit pentru orice confruntare civilizată cu oricare dintre ei. Dar, mai înainte de asta, vor trebui să răspundă la o întrebare cheie: când a dat autoritate Domnul Iisus Hristos Bisericii Sale să judece şi să dea pedepse?

Atenție, mă refer la autoritatea pe care a dat-o Iisus, în mod personal şi direct, și nu Apostolii.

Și asta nu pentru că ultimii nu au fost și ei Oamenii Vii, minunați slujitori ai Iubirii. În nici un caz nu este vorba despre asta. Lor însă, mai mari vremurilor le-au pus în gură tot felul de vorbe, învățături, pe care ei nu le-au rostit de fapt niciodată.

Cu Iisus nu au îndrăznit să facă același lucru. De aceea El trebuie să fie Reperul și nu Apostolii Săi care ne pot servi însă, fără nicio discuție, drept pilde

Am lecturat și am studiat atent Evangheliile şi am înţeles foarte clar din Învățătura Sa că El a dat apostolilor Săi, Bisericii Sale, putere şi autoritate într-o singură direcţie: să Ierte şi să Iubeascăsă folosească în toate acţiunile lor doar IUBIREA!

Suferinţele noastre, ale lumii în care trăim, vor înceta doar atunci când ne vom întoarce la adevărata credință, cea care izvorăște din Iubire, numai atunci când vom manifesta Iubirea pentru tot şi pentru toate.

Numai așa această lume în care trăim va putea fi una mai bună. Suferinţele vor mai exista şi după aceea, un timp, dar Omul Viu se va situa întodeauna deasupra lor. El va rămâne astfel, în orice situaţie… OM.

Ioan

Doriți să pătrundeți în tainele Inițierii „Focul Sacru”?

Este necesar să faceți un prim pas. Participați la cursul online de dezvoltare spirituală: OMUL ENERGETIC. Este un curs introductiv dar consistent in informatii.

Detalii aici:  https://foculsacru.ro/cursuri-de-dezvoltare-spirituala/