Primul pas pe care trebuie să-l faceți spre cunoaștere, în general, și spre cunoașterea de tip spiritual, în special, îl constituie o informare corectă.

Urmează apoi integrarea acelor informații în ființa voastră. După acest moment fiecare dintre voi va putea să spună cu siguranță: știu.

În ceea ce privește aspectul spiritual, trebuie să înțelegeți că informații corecte veți obține întotdeauna numai din Învățătura Iubirii, oglindită în mod esențial în cele patru Evanghelii ale Noului Testament, precum și din toate celelalte învățături care au corespondență în ea.

Însă, cu certitudine, Învățătura Iubirii, este esența cunoașterii de tip spiritual.

Așadar,  este necesar ca Învățăturii Iubirii să-i dați prioritate în dezvoltarea voastră ca oameni spirituali, iar toate celelalte să le asimilați doar dacă veți constanta o compatibilitate a lor cu ea.

Prin urmare, însușirea informațiilor din Evanghelia după Matei, din Evanghelia după Marcu și din Evanghelia după Luca, este una absolut necesară. Evanghelia după Ioan trebuie abordată mult mai târziu, undeva pe la fazele superioare a dezvoltării voastre spirituale, întrucât conținutul acesteia este pur Inițiatic și nu vă este accesibil în acest moment.

Apoi, după ce v-ați însușit rațional informațiile amintite va trebui să începeți , treptat, deslușirea lor prin cugetare profundă, prin practică inițiatică.

De ce cele trei Evanghelii?

Pentru că ele (împreuna cu Evanghelia după Ioan) exced, de fapt, învățământului religios. Ele sunt, în realitate, parte intrinsecă a Inițierii hristice, cea pe care Fiul Omului a folosit-o pentru a-i ajuta pe ucenicii Săi să cunoască… îndumnezeirea, iluminarea. Iisus, nu a făcut ore de religie cu cei care aveau să devină Apostolii Învățăturii Sale. El i-a ajutat să pătrundă tainele Învățăturii Iubirii, tainele Inițierii hristice.

Pentru că, așa după cum am mai arătat, omenirea a avut, are și va avea întotdeauna un singur Învățător al Iubirii: Fiul lui Dumnezeu – cel care a fost făcut cunoscut oamenilor la ultima Sa întrupare, sub numele de Hristos. Iar Învățătura Sa este cuprinsă, în mod esențial, în cele trei Evanghelii, la care se adaugă apoi, spre desăvârșire, Evanghelia după Ioan.

Inițierea hristică este fundamentul tuturor Inițierilor spirituale benefice de pe acest Pământ și nu numai. Intr-o fază mai avansată a dezvoltării voastre spirituale veți conștientiza plenar asta.

Momentan, luați-o doar ca pe o informație la care vă invit să reflectați cât mai des posibil.

A venit vremea să decideți care vă este Reperul spiritual în această lume. Fiul Omului, Iisus, este singurul Reper spiritual real pe care ni l-a trimis Dumnezeu, pentru aceste vremuri, pentru a evolua în mod armonios și a ne îndeplini misiunile de tip material și spiritual pentru care am venit în această lume materială.

Dacă doriți să urmați Calea Iubirii, atunci este vremea să aflați că un alt Reper, în afară de El, nu există aici pe Pământ. Pe toți maeștrii spirituali, sfinții cunoscuți și necunoscuți, preoții cu har, instructorii spirituali etc., considerații, dacă doriți asta, pilde de urmat, în niciun caz repere.

A venit, așadar, timpul să decideți în care barcă vreți să traversați marea vieții voastre și să decideți dacă credeți sau nu în El și în Învățătura Sa.

Dacă răspunsul vostru este afirmativ, atunci va trebui să procedați în consecință, pentru că, credința afirmată și nemanifestată tot moarte este, adică tot necredință, iar asta vă va duce cu certitudine spre involuție și nu spre evoluție.

Doriți să pătrundeți în tainele Inițierii „Focul Sacru”?

Este necesar să faceți un prim pas. Participați la cursul online de dezvoltare spirituală: „Cunoaște-te pe tine însuți”. Este un curs introductiv, dar foarte util.

Detalii aici:  https://foculsacru.ro/cursuri-de-dezvoltare-spirituala/