Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine.”

 

Fiul lui Dumnezeu – Hristos ne-a transmis cândva, prin gura Fiului OmuluiIisus (și ne transmite mereu, prin Ierarhii, prin duhul nostru), faptul că El este Calea cunoașterii Iubirii, Calea cunoașterii Adevărului Iubirii și Calea Vieții în Iubire.

Iisus, Fiul Omului ne-a spus, la un moment dat:

 Priviți la faptele Mele și faceți precum am făcut Eu

(„Eu sunt Calea”)

„Adevărat, adevărat zic vouă: cel ce crede în Mine va face și el lucrările pe care le fac Eu și mai mari decât acestea va face, pentru că Eu Mă duc la Tatăl.” Aceste cuvinte nu reprezintă o prorocire, după cum greșit au fost și sunt interpretate de cele mai multe ori, ci un sfat frățesc, dumnezeiesc.

Iisus, Fiul Omului, în scurta dar intensa Sa existență terestră, a practicat la cel mai înalt nivel posibil: instruirea spirituală, postul, rugăciunea, cugetarea, predicarea Învățăturii Iubirii și vindecarea divină. Și nu a făcut aceasta numai El. Au făcut-o toți ucenicii Lui, toți ucenicii ucenicilor Lui, toți cei care au luat „jugul” Său în toate timpurile, toți acei oameni care au făcut din Inițierea spirituală prioritatea vieții lor.

Pătrundeți Învățătura Iubirii și împărtășiți-o și celorlalți  

(„Eu sunt Adevărul”)

Iată cum puteți face aceasta. Iată ce recomand tuturor creștinilor, tuturor neamurilor cărora li s-a adresat Iisus, Fiul Omului, acum 2000 de ani:

  1. Studiați Învățătura lui Iisus, prima dată, rațional.
  2. Aprofundați-o cu ajutorul unei analize spirituale complete și profunde.
  3. Cugetați asupra concluziilor la care ați ajuns și la tainele care vi se vor revela.
  4. Urmați acea dezvoltare spirituală în care întâlniți valorile Iubirii și două cuvinte: DUMNEZEU și IISUS.
  5. Studiați în mod rațional cursurile de dezvoltare spirituală care le urmați.
  6. Aprofundați-le cu ajutorul analizei spirituale (căutând mereu corespondențe în Învățătura Iubirii).
  7. Puneți în practică tot ce ați reușit să învățați în acest fel.

Întăriți-vă Credința trăind în Iubire

(Eu sunt Viața”)

Numai așa veți reuși să vă treziți corpurile energetice subtile și să vă manifestați apoi potențele divine pe care le aveți fiecare. Numai așa veți ajunge să vă manifestați natura divină. Numai așa veți putea ajunge la Fiul Ceresc din voi (Corpul Hristic) și prin El veți intra apoi în comuniune cu corpul subtil al duhului, apoi cu duhul vostru, părticică de Dumnezeu, părticică din Unicul Creator, Chintesența a tot și a toate. Numai așa veți cunoaște îndumnezeirea, numai așa veți putea dobândi calitatea de Oameni ai Iubirii sau IO.

Însă, realizarea acestui deziderat spiritual poate avea loc decât doar în condițiile în care veți practica constant, cu răbdare și fermitate necesitățile spirituale amintite: instruirea spirituală, postul, rugăciunea, cugetarea, predicarea Învățăturii Iubirii și vindecarea divină.

*

Fundația „Focul Sacru” organizează cursuri de dezvoltare spirituală sub genericul „Cunoaște-te pe tine însuți…”. Dacă vreți să participați, trimiteți un SMS, sau un mesaj pe WhatsApp, la numărul de telefon  0743 033 867 cu textul „Vreau să particip la curs”, însoțit de numele și prenumele vostru. 

Vizitați canalul nostru de YouTube, un loc în care puteți afla mai multe despre noi. Puteți să vizionați, puteți să vă abonați. În acest fel veți afla, în timp util, despre activitatea noastră.

Fundația „Focul Sacru” vă invită, de asemenea, în fiecare seară, începând cu ora 21, să participați la Grupul „Focul Sacru”, Grup de rugăciune inițiatică și vindecare. 

Dacă vreți să participați la lucrările acestui Grup, trimiteți un SMS, sau un mesaj pe WhatsApp, la numărul de telefon 0743 033 867 cu textul „Vreau să particip la Grupul „Focul Sacru”însoțit de numele și prenumele vostru.

Fundația „Focul Sacru”