„Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine.”

Fiul lui Dumnezeu – Hristos ne transmite prin gura Fiului OmuluiIisus – că El este Calea Iubirii, Calea Adevărului și Calea Vieții. Mai mult, Fiul Omului ne spune:

 Priviți la faptele Mele și faceți precum am făcut Eu („Eu sunt Calea”).

„Adevărat, adevărat zic vouă: cel ce crede în Mine va face și el lucrările pe care le fac Eu și mai mari decât acestea va face, pentru că Eu Mă duc la Tatăl.”

Aceste cuvinte nu reprezintă o prorocire, după cum greșit sunt interpretate de cele mai multe ori, ci un sfat Dumnezeiesc.

Iisus, în scurta dar intensa Sa existență terestră, a practicat la cel mai înalt nivel posibil: instruirea spirituală, postul, rugăciunea, cugetarea, predicarea Învățăturii Iubirii și vindecarea hristică. Și nu a făcut aceasta numai El. Au făcut-o toți ucenicii Lui, toți ucenicii ucenicilor Lui, toți cei care au luat „jugul” Său în toate timpurile.

Pătrundeți Învățătura Iubirii și împărtășiți-o și celorlalți  („Eu sunt Adevărul”).

Iată cum puteți face aceasta:

  1. Studiați Învățătura, în primul rând, rațional.
  2. aprofundați-o cu ajutorul unei analize spirituale complete și profunde.
  3. Cugetați asupra concluziilor la care ați ajuns și la tainele care vi se vor revela.
  4. Studiați în mod rațional cursurile de Inițiere.
  5. Aprofundați-le cu ajutorul analizei spirituale (căutând mereu corespondențe în Învățătura Iubirii.
  6. Puneți în practică tot ce ați reușit să învățați în acest fel.

Întăriți-vă Credința trăind în Iubire (Eu sunt Viața”).

Numai așa veți reuși să vă treziți corpurile subtile și să vă manifestați apoi potențele divine pe care le aveți fiecare.

Numai așa veți ajunge să vă manifestați natura divină. Numai așa veți putea ajunge la Fiul Ceresc din voi (corpul subtil al Fiului Ceresc) și prin El veți intra în comuniune cu corpul subtil al duhului, apoi cu duhul vostru, părticică de Dumnezeu, Unicul Creator a tuturor celor văzute și nevăzute, Chintesența a tot și a toate.

Însă, realizarea acestui deziderat spiritual poate avea loc doar dacă veți practica constant, cu răbdare și fermitate necesitățile spirituale subliniate.

Doriți să pătrundeți în tainele Inițierii „Focul Sacru”?

Este necesar să faceți un prim pas. Participați la cursul online de dezvoltare spirituală: „Cunoaște-te pe tine însuți”. Este un curs introductiv, dar foarte util.

Detalii aici:  https://foculsacru.ro/cursuri-de-dezvoltare-spirituala/