Ce este Focul Sacru?

Este un element purificator esențial, este Cea mai Înaltă Unealtă a Iubirii Unicului Creator.
Este Energia pe care o degajă Chintesența. Sălășluiește, așadar, în Dumnezeul Cel Prea Înalt, Cel care a zis la un moment dat: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea noastră”.

Prin urmare, „Focul Sacru” se află și în noi…

Este Unealta prin care Unicul Creator al tuturor celor văzute și nevăzute, Chintesența a tot și a toate, a creat, creează, pune în mișcare, curăță, vindecă. Este cel care „trezește” în om calități dumnezeiești (virtuți) nebănuite.

Inițiații pelasgi, zamolxieni, zalmoxieni, cunoșteau și foloseau „Focul Sacru”. Au învățat asta de la Zamolxe. Apoi, au transmis această știință inițiatică, din generație în generație. Și astfel, taina „Focului Sacru” a fost cunoscută de inițiații tracilor, geților, precum și de către cei ai dacilor…

Vom vedea, în continuare, cum a început totul…

Așadar, într-o bună zi, Zamolxe, Mare Preot, Mare Maestru al vechilor pelasgi, undeva în munții României de astăzi, i-a chemat în jurul său pe primii discipoli ai școlii sale (ai școlii zamolxiane) și le-a spus:

Mergeți și aduceți zece trunchiuri  tinere de copaci, sprijiniți-le drept, unul de celălalt. 

În tăcere, aceștia au plecat de îndată și, în scurt timp, s-au întors purtând în brațe cele zece trunchiuri, pe care le-au așezat întocmai după cum le spusese Marele Preot.

– Puneți-vă în jurul lor. Formați un cerc mare în jurul acestor trunchiuri, spuse Zamolxe.

Discipolii au făcut întocmai cum le-a zis Marele Maestru…

Acesta, s-a așezat lângă lemnele stivuite cu grijă (zece trunchiuri – zece trepte ale IUBIRII), a ridicat apoi mâinile înspre Cer şi a început să se roage, murmurând în șoaptă o tainică rugăciune numai de el știută.
La un moment dat, cei cu darul „clarvederii”, au zărit o lumină albă strălucitoare cu nuanțe opaline şi aurii, cuprinzând, ca într-o îmbrățișare, acea piramida. Apoi, o alta, violetă, s-a contopit cu cealaltă. Şi brusc, lemnele s-au aprins, au început să trosnească ușor…

– Vedeți dragii mei, a spus Zamolxe, acesta este un foc material aprins însă de un altul, imaterial, Focul Iubirii Domnului Zeu: Focul Sacru.
Și cum a fost posibil asta Mare Preot? – a întrebat unul dintre discipoli.
– Domnul Zeu, Unicul, a trimis, prin Cei de sub El, duhului meu energia necesară, iar duhul meu cu ajutorul Focului său Sacru, folosindu-se, în final, de partea eterică a sufletului meu, a aprins aceste lemne.
Mare Preot, Focul Sacru există și în noi? 
– Da, dragii mei, numai că… trebuie „trezit”.
– Și cum îl „trezim”?
– Prin instruire, cugetare adâncă la Învățătură, post, rugăciune, gânduri bune, vorbe bune şi mai ales fapte bune, iar una dintre aceste fapte, cea mai plăcută Unicului, Domnului Zeu, este curățarea, tămăduirea a tot și a toate cele din astă lume.
– Și vom putea face şi noi asta, vom putea trezi în noi „Focul Sacru”?
– Da, dar numai după ce veți străbate treptele Iubirii, numai după ce veți cunoaște și veți manifesta virtuțile ei aflate la nivelul acestora.
– Și care sunt aceste trepte, Mare Preot?

Zamolxe i-a privit cu atenție preț de câteva minute, cercetându-i, apoi cu glas domol, le-a spus:

Prima este Iubirea trupului, iar Focul ei Sacru se ascunde tainic în centrul energiei trupești numit… Pământul omului. A doua, este Iubirea eterică, Focul ei Sacru aflându-se la nivelul centrului energiei eterice a duhului vostru, centru numit Luna omului. A treia, este Iubirea astrală. Focul ei Sacru se află la nivelul centrului energiei astrale a duhului vostru, centru numit Mercur. A patra este Iubirea minții, Focul ei Sacru aflându-se la nivelul centrului energiei mentale a duhului vostru, centru numit Venus.

S-a oprit preț de câteva secunde apoi a continuat:

Toate cele de până acum fac parte din Iubirea mai firavă a omului, una mai coborâtă. Aceasta poate fi însă întărită dacă el parcurge alte trei ale ei, aflate deasupra celor de până acum.

Au urmat apoi câteva minute de tăcere profundă, după care glasul lui Zamolxe s-a auzit din nou:

– Prima treaptă a Iubirii aflată în partea mai înaltă a sufletului vostru, este Iubirea solară, iar Focul ei Sacru se află la nivelul centrului energiei solare a duhului vostru, centru numit… Soare. A doua este Iubirea universică, Focul ei Sacru aflându-se la nivelul centrului energiei universice a duhului vostru, centru numi Jupiter. A treia este Iubirea cosmică, iar Focul ei Sacru se află la nivelul centrului energetic cosmic al duhului vostru, centru numit Marte.

Zamolxe a tăcut iarăși, parcurgându-i încet și în liniște, cu ochii săi pătrunzători, pe toți cei prezenți, care îl priveau gânditori, într-o tăcere profundă.

La un moment dat, glasul său s-a auzit din nou;

Aceste trei trepte alcătuiesc Iubirea înaltă umană, o Iubire mult mai statornică, mai puternică decât cea din partea de jos a sufletului vostru. Dar și ea este vulnerabilă la uneltirile celui întunecat. Pentru a o întări și a o face practic de neînfrânt va trebui să parcurgeți și ultimele trei trepte: treptele Iubirii Divine.

S-a lăsat atunci o tăcere adâncă în care doar freamătul liniștitor al lemnelor cuprinse de flăcări se mai auzea.

După un timp, Zamolxe a început a-i învăța:

Prima treaptă a Iubirii Divine este Iubirea Fiicei Domnului Zeu (Cine este ea? Veția fla la timpul potrivit), cu Focul ei Sacru aflat la nivelul centrului energetic al Fiicei numit Uranus. A doua, este Iubirea Fiului Domnului Zeu (Cine este El? Veția afla la timpul potrivit) iar Focul ei Sacru se află la nivelul centrului energetic al Fiului, numit Saturn. Iar ultima, cea mai înaltă, este Iubirea duhului, Iubirea Tatălui Ceresc și a Mamei Cerești, Focul ei Sacru aflându-se în centrul energetic numit Neptun.

O tăcere profundă îi cuprinse pe toți cei prezenți la această lecție inițiatică, de esență, ca toate învățăturile de acest tip.
Glasul Marelui Preot s-a auzit din nou, la un moment dat, pentru ultima oară în acea zi:

Nu uitați, treptele Iubirii sunt în voi, „Focul Sacru” este în voi. Treziți-l prin cunoașterea și manifestarea Iubirii. El vă va însoți pe drumul înălțării voastre spirituale, pe drumul lung și strâmt pe care-l aveți de parcurs pentru a deveni Oameni ai Focului Sacru, Oameni ai Iubirii: IO.

PS. Să fie asta doar o legendă? Priviți-o după cum doriți și simțiți… Să vă fie de folos….

Ioan

*

Fundația „Focul Sacru” organizează cursuri de dezvoltare (inițiere) spirituală sub genericul „Cunoaște-te pe tine însuți și-L vei cunoaște pe Dumnezeu”. 

Dacă vreți să participați, intrați în acest Grup    

Acesta este canalul nostru de YouTube, un loc în care puteți afla mai multe despre noi. Puteți să vizionați, puteți să vă abonați. În acest fel veți afla, în timp util, despre activitatea noastră. 

*

Fundația „Focul Sacru” vă invită, de asemenea, în fiecare seară, începând cu ora 21.00, să participați la Grupul de rugăciune / vindecare „Focul Sacru”,  pe platforma online ZOOM.

Dacă vreți să participați, intrați în acest Grup.

Fundația „Focul Sacru”