Şcoala zalmoxiană

 

Totul a început în jurul anului 1440 î.Hr., atunci când Marele Preot al pelasgilor, Zamolxe, a pus bazele vestitei sale Şcoli, cunoscută în întreaga lume spirituală sub numele de Şcoala zamolxiană.

După aproape 900 de ani, undeva în jurul anului 535 î.Hr., străvechea Şcoală a fost consolidată şi ridicată la un nivel superior de cunoaştere şi manifestare iniţiatică de către cel cunoscut sub numele de Zalmoxe, moment după care ea s-a numit Şcoala zalmoxiană.

Prin Învăţătura promovată, Zalmoxe a dat practic o nouă şansă de cunoaştere şi manifestare a Iubirii, civilizaţiei tracilor, a geto-dacilor şi nu numai.

Zalmoxianismul a fost promovat în întreaga lume de toţi cei care, atraşi ca un magnet de această Iniţiere, au reuşit după mulţi ani de practică iniţiatică, să se bucure de absolvirea vestitei Şcoli. Unii dintre ei s-au reîntors în ţările lor de baştină şi, folosindu-se de principiile de esenţă zalmoxiene, au creat diferite Şcoli de Iniţiere, acestea devenind vestite apoi în lumea spirituală planetară. Unele dintre ele sunt binecunoscute şi în prezent.

Aşadar, Zamolxe a adus civilizaţiei pelasge decalogul Legile evoluţiei spirituale undeva în jurul anului 1440 î.Hr, aşa după cum Moise 190 de mai târziu (anul 1250 î.Hr.) avea să aducă poporului său vestitele sale Legi.

Puţini oameni ştiu însă că primele table ale Legilor pe care Moise le-a spart, după cum se ştie, conţineau aceleaşi Legi ca cele primite de Zamolxe de la Dumnezeu, prin revelaţie divină.

Şi... mult mai puţini cunosc faptul că atunci a fost momentul în care s-au despărţit apele spiritualităţii planetare...

Circa 900 de ani mai târziu, Zalmoxe a consolidat Legile lui Zamolxe şi le-a înfăţişat apoi oamenilor la un nivel spiritual superior, păstrându-le însă neatinsă esenţa.

Şcoala zalmoxiană şi-a întemeiat întreaga activitate folosind cu multă înţelepciune principii de înaltă esenţă iniţiatică precum: cunoaşterea de sine, nemurirea, înfrăţirea cu natura, vindecarea prin corelaţia trup-suflet-duh, cunoaşterea astrelor şi a influenţei acestora asupra sistemului viu planetar, cunoaşterea şi manifestarea calităţilor divine, cunoaşterea, manifestarea şi propovăduirea Iertării, cunoaşterea, manifestarea şi propovăduirea Iubirii de sine, de aproape, de Creaţie, în general.

De asemenea, discipolii Şcolii zalmoxiene au practicat cu abnegaţie următoarele necesităţi spirituale fundamentale: instruirea spirituală, postul, cugetarea profundă, rugăciunea, propovăduirea Iubirii şi a Iertării, vindecarea divină.

Dacă veţi analiza atent aceste aspecte spirituale, dacă veţi cugeta la ele, veţi constata cu uşurinţă faptul că toate se regăsesc, fără excepţie, în Noua Învăţătură a Iubirii, cea prezentată de către Iisus ucenicilor Săi.

Mai mult, dacă veţi studia cu atenţie principiile promovate de Zamolxe, apoi de către Zalmoxe, amintite ceva mai înainte, şi le veţi compara cu cele promovate de Iisus, veţi constata că ele sunt identice.

Zamolxe...  Zalmoxe... Iisus... 

Trei nume uriaşe ale unor titani ai spiritualităţii planetare la care ar trebui să cugetăm mult mai mult ca până acum.

Trei personaje care, în mod normal, ar trebui să ne unească şi nu să ne dezbine. Pentru asta însă avem nevoie de cunoaştere, de... ADEVĂR!

Adevărul, în general, este întotdeauna în voi. Va trebui doar să-l redescoperiţi. Iar eu, în această direcţie vă voi ajuta.

Ioan