Despre noi

 

FUNDAŢIA FOCUL SACRU

*

Moto: Fără trecut nu există prezent şi fără prezent nu există viitor. Dacă nu ne vom cunoaşte rădăcinile şi nu le vom preţui, vom fi ca o frunză în vânt în această lume, vom trăi un prezent iluzoriu fără consistenţă spirituală şi, în consecinţă, vom avea un viitor fără strălucire.

*

Fundaţia Focul Sacru a luat fiinţă în data de 03.03.2011 şi a fost fondată de Ioan Toroican.

Scopul Fundaţiei Focul Sacru este „Renaşterea spirituală a naţiunii.”

Obiectivele Fundaţiei, în vederea realizării scopului ei, sunt următoarele:

1. Desfăşurarea pe întreg teritoriul României, dar şi în alte ţări, a unor cursuri de educaţie, de dezvoltare (Iniţiere) spirituală.

2. Scoaterea la lumină a adevăratei istorii a neamului nostru şi educarea tinerei generaţii în direcţia conştientizării descendenţei noastre traco-geto-dacică.

3. Sprijinirea editării şi tipăririi unei cărţi de istorie a naţiunii care să respecte întocmai adevărul despre trecutul nostru milenar.

4. Promovarea tradiţiilor noastre naţionale spirituale, morale, ocupaţionale şi a tezaurului folcloric autohton.

5. Dezvoltarea şi încurajarea practicării artei şi meşteşugurilor străbune.

6. Protejarea şi valorificarea patrimoniului naţional, din toate punctele de vedere.

7. Obţinerea de la instituţiile autorizate ale României a tuturor acreditărilor necesare pentru dobândirea de către Fundaţia FOCUL SACRU a calităţii de formator profesional în domeniul terapiilor alternative, conform Legii nr. 118/2007 – Legea terapiilor alternative/complementare şi cel al radiesteziei.

8. Organizarea de stagii de pregătire spirituală în diferite tabere programate şi desfăşurate pe teritoriul României sau a altor state din Europa sau alte continente.

9. Organizarea de conferinţe şi simpozioane de spiritualitate pe întreg teritoriul României.

10. Înfiinţarea de cabinete, clinici, centre de sănătate bazate pe aplicarea terapiilor alternative reglementate prin Legea nr. 118/2007 – Legea terapiilor alternative/complementare.

*

ŞCOALA FOCUL SACRU

Este un curent spiritual care promovează INIŢIEREA FOCUL SACRU, o Iniţiere cu rădăcini adânci în tradiţia spirirituală autohtonă.

Şcoala Focul Sacru, ca şi marea ei predecesoare, vestita Şcoală zalmoxiană, promovează  următoarele principii: cunoaşterea de sine; nemurirea, înfrăţirea cu natura, vindecarea prin corelaţia trup - suflet - duh; cunoaşterea astrelor şi a influenţei acestora asupra sistemului viu planetar; cunoaşterea şi manifestarea calităţilor divine; cunoaşterea, manifestarea şi propovăduirea Iubirii şi a Iertării de sine, de aproape, de Creaţie, în general.

Îniţierea Focul Sacru are drept filozofie iniţiatică cunoaşterea de sine, prin punerea în practică a sintagmei de sorginte zamolxiană...

Cunoaşte-te pe tine însuţi şi-L vei cunoaşte pe Dumnezeu.

Şcoala Focul Sacru desfăşoară în întreaga ţară cursuri de Iniţiere Focul Sacru.

Despre modalitatea de desfăşurare a acestor cursuri şi condiţiile de participare, găsiţi mai multe dacă veţi da clik pe fotografia  de mai jos. 

Cursuri Focul Sacru