Despre extratereştri

 

Există în acest moment o întreagă literatură, o adevărată cultură ași spune, a acestui fenomen dar și a celor care au declanșat nașterea lui.

Ce sunt de fapt așa-zișii... extratereștri?

Nu voi comenta în nici un fel părerile, viziunile, susținătorilor individuali a acestei teorii sau a modului în care unele curente spirituale, școli spirituale, o promovează din ce în ce mai puternic. Și nu voi face asta din două motive.

Unul dintre ele se referă la faptul că oamenii sunt liberi să creadă în ceea ce vor sau să nu creadă în nimic.

Sunt liberi să susțină ceea ce vor sau să nu se implice în nimic.

Sunt liberi să urmeze calea pe care doresc să meargă în această viață, atât din punct de vedere material cât și spiritual.

Celălalt motiv este acela că, pur și simplu, eu nu cred și nu pot crede în acestă teorie ce susține existența acestor... extratereștri, în forma în care este ea susţinută.

Nu pot fi de acord cu modul în care ne sunt ei prezentați. Prin urmare, nu pot rezona cu cele promovate de curentele spirituale care susțin cu tenacitate și inflexibilitate această idee.

Trebuie să vă spun de asemenea că, dacă teoriile lor, ale celor care susțin existența extratereștrilor, sunt însușite de tot mai mulți oameni, înseamnă în primul rând că ele sunt necesare dar și că undeva, în toată această poveste, există un sâmbure de adevăr.

Prin articolul de față mi-am propus să prezint doar câteva argumente care m-au determinat să privesc acest fenomen într-un mod total diferit față de cei care îl susțin, dar și față de cei care îl combat.

Când m-am apucat să cercetez acest aspect, lucru pe care l-am făcut de altfel o perioadă destul de îndelungată, au apărut în mintea mea  întrebări, la care susținătorii acestei teorii, foarte greu pot da răspunsuri argumentate.

De ce nici un lider - reformator spiritual, nu a vorbit niciodată oamenilor de existența acestor extratereștri, de existența civilizațiilor lor?

De ce Zamolxe nu amintește nimic despre ei în Legile Belagine?

De ce în toate cronicele vechi dar și în marea carte a pelasgilor „Hero Valus” cuvântul extraterestru nici măcar nu apare?

De ce Marii Maeștri, Marii Inițiați veritabili ai Terrei, de-a lungul miilor de ani nu au lăsat nici un mesaj în această direcție?

De ce Platon, Herodot, Strabon și alți titani ai omenirii nu au pomenit nimic despre asta?

Nu credeți că sunt prea multe întrebări fără răspuns?

Și astea nu sunt toate...

Acest curent al susținătorilor extratereștrilor este relativ nou, el nici măcar nu a existat până pe la jumătatea secolului trecut.

Și atunci? Cum de a apărut el tocmai acum? Care este de fapt scopul apariției lui? Ajută el la aproprierea omului de Dumnezeu sau nu?

Vă las pe voi să daţi un răspuns la aceste întrebări.

Acest curent face parte dintr-o strategie bine gândită la vârful piramidei puterii mondiale, strategie care intră însă într-o totală contradicție cu orice credință care îl situează pe Dumnezeu în postura de Unic Creator.

Acest curent spiritual a apărut, în realitate, ca o alternativă viabilă (cred ei) la Creaționism, la Legea Evoluției, la credința în existenţa lui Dumnezeu.

Mai mult, aceşti extratereştri sunt promovați ca ființe superioare omului, dându-li-se chiar, în mod total eronat, calitatea de creatori ai acestei lumi.

Scopul celor care promovează această idee este, în realitate unul singur: negarea existenţei lui Dumnezeu, a Unicului Creator, a Facerii care, în opinia lor, nici nu a existat vreodată de fapt.

Deci, după domniile lor, Dumnezeu nu există, iar toate cele legate de Creaţionism de Facere sunt... poveşti.

Prin uramare, susţin ei, aceşti extratereştri, aceste fiinţe superioare din alte Galaxii au creat, în realitate, Lumea în care trăim şi tot ceea ce are legătură cu ea.

*

Și totuși, care a fost sursa de la care s-a plecat atunci când s-a declanşat această construcţie pur ştiinţifică, ateistă, a acestui fenomen legat de existenţa extratereştrilor?

Ei bine, aici intervine marea surpriză...

Cei care au promovat acest curent, ce se doreşte unul revoluţionar,  s-au bazat totuși pe un... adevăr. Este de altfel simptomatic anumitor strategi planetari, care sunt şi în spatele acestei teorii.

Da. Ei au pornit de la un lucru real și pe baza acestuia au construit o întreagă strategie, de care s-au folosit și se folosesc liderii acestor curente spirituale, dezvoltând această credință în existența extratereștrilor.

Adică, subliniez, a altor tipuri de existenţe decât cele cunoscute pe Terra şi care alcătuiesc acum sistemele ei vii binecunoscute: minerale, vegetale, animale şi umane.

*

Este deja unanim recunoscută de toată lumea spirituală existența Cerurilor.  Ele sunt în număr de zece. Cerul 1, sau al Lumii Materiale are zece niveluri existențiale. Acestea nu sunt altceva decât așa-zisele... „lumi paralele”.

Ei bine, în fiecare din aceste lumi paralele există de fapt o Planetă Pământ locuită de existențe aparținând sistemului viu mineral, vegetal, animal și... uman.

Ființe care sunt bine cunoscute în acest moment aici pe Pământ.

Surorile ei din celelate nouă niveluri ale Cerului 1 (celelate nouă Planete Pământ), ale Lumii materiale, sunt din punct de vedere matricial şi structural identice cu ea.

Sunt diferite doar în ceea ce priveşte vibraţia, strălucirea (densitatea luminică), densitatea structurală, gradul de evoluţie spirituală.

Existenţele care locuiesc pe aceste Planete Pământ (altele decât Pământul nostru) sunt, în general, aceleaşi ca şi pe Terra noastră. Dar, se prezintă şi ele ca având o altă vibraţie, altă strălucire, altă densitate structurală, alt grad de evoluţie spirituală dar şi altă...formă.

Evident că din acest motiv o existență vie, aflată de exemplu pe Terra noastră situată acum la nivelul cinci al Cerului 1, va fi diferită, ca formă, de același tip de existență aflată pe Planeta Pământ de la nivelul 9 al aceluiași Cer. Trupul său va fi complet diferit. Și asta indiferent despre ce existență vie vorbim: de tip mineral, vegetal, animal sau... uman.

Adică, un om locuitor al Planetei Pământ de la nivelul 9 al Cerului 1 are o formă total diferită faţă de noi şi ne este net superior, din toate punctele de vedere, având un grad de evoluţie spirituală şi materială mult superior nouă.

Ei bine, dacă le vom spune acestor oameni de pe altă Platetă Pământ... extratereştri, adică oameni care locuiesc în afara Planetei noastre Terra atunci da, este corect.

Nu cred în existenţa unor fiinţe necunoscute pe acest Pământ, necunoscute în Facere şi neregăsite în Ierarhiile Cereşti, care ar fi creat de fapt lumea în care trăim.

Cred însă în existenţa unor sisteme vii (minerale, vegetale, animale, umane) aflate la un nivel superior sau inferior de evoluție spirituală şi materială celor de pe Terra noastră de astăzi, locuitoare a altor Planete Pământ, a căror denumire o vom afla într-o zi cu siguranţă.

Sunt frații și surorile noastre din alte lumi, duhuri întrupate, dar toți și toate sunt copiii aceluiași Dumnezeu, fac parte din Creație și urmează, ca și noi, lungul drum al evoluției spirituale.